Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương I Phần 2 Sinh lớp 10 có đáp án: Điểm khác nhau giữa cacbohidrat và lipit là gì?

CHIA SẺ
Khi các em chạm nhẹ vào lá cây trinh nữ lập tức lá của chúng cụp lại và sau 1 lúc lá sẽ trở về vị trí bình thường. Em hãy giải thích hiện tượng trên? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương I Phần 2 Sinh lớp 10 có đáp án. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Điểm khác nhau giữa cacbohidrat và lipit?

2. Khi các em chạm nhẹ vào lá cây trinh nữ lập tức lá của chúng cụp lại và sau 1 lúc lá sẽ trở về vị trí bình thường. Em hãy giải thích hiện tượng trên?


1.

Cacbohidrat

Lipit

Tỉ lệ C: H: O = 1: 2: 1

Tỉ lệ C: H: O # 1: 2: 1

Có thể tan trong nước

Không tan trong nước

Đường đôi và đường đa là do các phân tử đường đơn liên kết vơi nhau

Lipit không có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

Dễ bị phân hủy để cung cấp năng lượng

Lipit dự trữ năng lượng khó phân hủy

2. Vì: Nhờ có nước. các tế bào ở cuống lá khi trương nước sẽ có độ cương cứng đẻ nâng đỡ lá , còn khi ta chạm vào cây lập tức các tế bào này bị mất nước làm cho nó xẹp lại dẫn đến cuống lá gập xuống. Khi kích thích qua đi, các tế bào cuống lá lại hút no nước làm cho lá trở lại vị trí bình thường.