Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương I Phần 2 môn Sinh 10: Về cấu trúc hóa học AND hay protein đa dạng hơn? Vì sao?

CHIA SẺ
Nêu cấu tạo chung và các dạng tồn tại, chức năng của Lipit trong cơ thể sống? Gồm 3 nguyên tố hóa học C, H, O … trong Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương I Phần 2 môn Sinh 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Nêu cấu tạo chung và các dạng tồn tại, chức năng của Lipit trong cơ thể sống?

2. Về cấu trúc hóa học AND hay protein đa dạng hơn? Vì sao?


1.– Cấu tạo chung của Lipit:

+ Gồm 3 nguyên tố hóa học C, H, O

+ Có tính kị nước, không được cấu tạo theo nguyên tăc đa phân

– Các dạng tồn tại: có 4 dạng cơ bản mỡ, photpholipit, steroid,sắc tố và vitamin

– Chưc năng:

+ Mỡ: dự trữ năng lượng cho tê bào và cơ thể

+ photpholipit: cấu tạo nên các loại màng tế bào

+ Colesteron cấu tạo nên màng sinh chất, testosterone và ostrogen là hooc môn giới tính

2.  Protein đa dạng hơn AND vì protein được cấu tạo từ 20 loại aa, AND được cấu tạo từ 4 loại nucleotit.