Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 năm 2015...

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 năm 2015 trường thpt anhxtanh Hải Phòng

CHIA SẺ

Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 năm 2015 -2016 trường THPT ANHXTANH Hải Phòng.

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT ĐẠI SỐ 10 – CHƯƠNG 1

Bài 1. (1 điểm) Các câu sau đây, câu nào là mệnh đề? Nếu là mệnh đề hãy cho biết mệnh đề đó đúng hay sai?

a) Không được đi lối này.         b) Bây giờ là mấy giờ?

c) -3 là số tự nhiên.                d) Phương trình *2 – * +1 = 0 vô nghiệm.

Bài 2.(2 điểm) Cho ΔAB
C.Xét hai mệnh đề P : ” ΔABC vuông ” và Q =” AB2 + AC2 = BC2 “. Phát biểu và cho biết mệnh đề sau đúng hay sai?

Bài 3. (2 điểm) Cho hai tập hợp

A = {x ∈ Z |-2 ≤ x ≤ 4} và B = {x ∈ N |x = 2k -1,k = 0;1;2;3;4}

a) Viết các tập hợp A, B dưới dạng liệt kê các phần tử.

b) Tìm tất cả các tập con của tập hợp (A ∩ B).

Bài 4. (5 điểm) Cho các tập hợp

A = {x ∈ R|1≤ x ≤ 5}, B = {x ∈ R|4 < x ≤ 7}

C ={x ∈ R|2≤ x < 6}, B = {x ∈ R| x > -2}

a) Viết các tập hợp trên dưới dạng các khoảng, nửa khoảng, đoạn.

b) Xác định A ∩ B, A ∪ B, B\C, D\A

c) Xác định CR(A ∪ B), CR(B∩C∩D)

d) Gọi E = {x ∈ R|a ≤ x ≤ b}. Hãy xác định a, b để E ⊂ (A∩B∩C)


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT ĐẠI SỐ 10 – CHƯƠNG 1

dap an de kiem tra 1 tiet dai so 8 chuong 1

Nguồn đề kiểm tra và đáp án:

Trường THPT AnhxTanh

Địa chỉ: 29 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Quảng cáo
CHIA SẺ