Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài 7 Cấu tạo tế bào thực vật (Bài 1,2,3 trang 25...

Bài 7 Cấu tạo tế bào thực vật (Bài 1,2,3 trang 25 môn sinh 6)

CHIA SẺ

Chương 1 Bài 7 Cấu tạo tế bào thực vật: Giải bài 1,2,3 trang 25 SGK Sinh 6.

  • Các cơ quan của thực-vật đều được cấu tạo bằng tế bào.
  • Hình dạng, kích thước của các tế bào thực-vật khác nhau, nhưng chúng đều gồm các thành phần sau :vách tế bào (chỉ có ở tế bào thựcvật ), màng sinh chất, chất tế bào, nhân và một số thành phần khác: không bào, lục lạp (ở tế bào thịt lá),…
  • Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

Bài 1: Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?

Dựa vào số đo và hình dạng của các tế bào thực-vật, ta thấy: các loại tế bào khác nhau (tế bào rễ, tế bào thân, tế bào lá…) thì có hình dạng và kích thước khác nhau.


Bài 2: Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

Cấu tạo tế bào cơ bản giống nhau gồm:

  • Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.
  • Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào.
  • Chất tế bào là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá),…

Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào:

  • Nhân: thường chỉ có một nhân, cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
  • Ngoài ra tế bào còn có không bào: chứa dịch tế bào.

Bài 3: Mô là gì? Kể tên một số loại mô thựcvật?

Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

Có các loại mô : Mô nâng đỡ; Mô phân sinh ngọn; Mô mềm.

CHIA SẺ