Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài 8 Sự lớn lên và phân chia của tế bào (Bài...

Bài 8 Sự lớn lên và phân chia của tế bào (Bài 1,2 trang 28 Sinh 6)

CHIA SẺ

Chương 1 Bài 8 Sự lớn lên và phân chia của tế bào: Giải bài 1,2,3 trang 28 SGK Sinh 6

  • Tế-bào được sinh ra rồi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ phân chia thành 2 tếbào con, đó là sự phân bào.
  • Quá trình phân bào: đầu tiên hình thành 2 nhân, sau đó chất tế-bào phân chia, vách tếbào hình thành ngăn đôi tếbào cũ thành 2 tế -bào con.
  • Các tếbào ở mô phân sinh có khả năng phân chia.
  • Tếbào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển.

Bài 1: Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào ?

Tế bào ở mô ở mô phân sinh có khả năng phân chia.

Quá trình phân chia tế-bào diễn ra: đầu tiên hình thành 2 nhân, sau đó chất tế-bào phân chia và một vách tế-bào hình thành ngăn đôi tế-bào mẹ thành 2 tế-bào con.


Bài 2:  Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật ?

Giúp cây sinh trưởng và phát triển.

CHIA SẺ