Trang Chủ Lớp 9 Khảo sát chất lượng lớp 9

Đề khảo sát chất lượng lớp 9 đầu năm môn Toán trường THCS Thăng Long

CHIA SẺ

Đề khảo sát chất lượng lớp 9 đầu năm môn Toán trường THCS Thăng Long – Đông Hưng – Thái Bình năm học 2015 -2016.

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Môn: Toán 9 – Năm học 2015 – 2016

Thời  gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. Trắc nghiệm (2 điểm) Hãy chọn chữ cái đứng trước kết quả đúng cho mỗi câu sau:

1. Kết quả khai triển hằng đẳng thức cau1_hoicau1

2. Rút gọn phân thức

cau2

ta được kết quả:

cau2_1

cau2_2

3. Phương trình 0,5x + 3 = 0 có nghiệm là:

A. x = 6    
B.x = – 6  
C.x = 2,5    
D.x = – 4

4. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Kết luận nào sau đây đúng?

A. Δ ABC ∼ Δ ABH                 B. Δ ABC ∼ Δ HBA

C. Δ ABC ∼ Δ ACH                D. Δ ABH ∼ Δ ACH

PHẦN II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1. (2,5 điểm) Cho biểu thức:

bai1 (Với x ≠ 0, x ≠3, x ≠6, x ≠ 6)

1. Rút gọn biểu thức P;
2. Tìm x để P = – 1.

Bài 2. (2 điểm)

  1. Giải phương trình:giaiphuongtrinh
  2. Giải bất phương trình:giaibatphuongtrinh

Bài 3. (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Kẻ tia phân giác của góc BAH cắt BH tại P, tia phân giác của góc ACH cắt AH tại Q. Chứng minh rằng:

  1. Tam giác ABH đồng dạng với tam giác CAH;
  2. Tam giác PAH đồng dạng với tam giác QCH;
  3. Hai đường thẳng AC và PQ vuông góc với nhau.

Bài 4. (0,5 điểm) Giải phương trình: x(2x – 1)2(x – 1) = 18.

Trường THCS Thăng Long

Địa chỉ: Xã Thăng Long Huyện Đông Hưng, Thái Bình, Việt Nam

Điện thoại:+84 36 3898 367