Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Đề thi học kì 2 môn Toán 9 của Sở GD Lâm Đồng: Tính chu vi của đường tròn có bán kính bằng 5cm

Các em cùng nhanh tay tham khảo đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 9 của Sở GD và Đào tạo Lâm Đồng. Đề thi theo hình thức tự luận gồm 14 câu hỏi với thời gian làm bài 120 phút: Cho phương trình: x2 – 2(m – 1)x + m – 3 = 0 (m là tham số). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng dương.

Câu 1 (0,75 điểm)

Xác định hệ số a, b, c của phương trình bậc hai: 4x2 + 5x – 2019 = 0

Câu 2 (0,5 điểm)

Tính chu vi của đường tròn có bán kính bằng 5cm.

Câu 3 (0,75 điểm)

Cho hàm số: y = (5m + 10)x2. Tìm m để hàm số đồng biến khi x > 0

Câu 4 (0,75 điểm)

Trên đường tròn (O), lấy hai điểm A và B sao cho góc AOB = 1000. Tính số đo cung AB lớn

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 5 (0,75 điểm)

Vẽ đồ thị hàm số (P): y = x2

Câu 6: (0,75 điểm)

Giải phương trình trùng phương: x4 – 8x2 – 9 = 0

Câu 7 (0,75 điểm)

Tính tổng và tích của các nghiệm của phương trình: 2x2 – 3x – 2 = 0

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 8 (0,75 điểm)

Một quả bóng hình cầu có diện tích bề mặt bằng 1256cm2. Tính bán kính của quả bóng đó (pi xấp xỉ 3,14)

Câu 9 (0,75 điểm)

Tìm b, c để phương trình: x2 + bx + c  có hai nghiệm là x1 = -2, x2 = 3

Câu 10 (0,75 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn, vẽ đường tròn tâm O đường kính là cạnh BC cắt các cạnh AB và AC tại D và E. Gọi H là giao điểm của BE và CD. Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp.

Câu 11 (0,75 điểm)

Quãng đường AB dài 90km., một người đi xe gắn máy từ A đến B với vận tốc không đổi. Nhưng thực tế vì có việc gấp nên người đó đã tăng tốc độ thêm 10km/h so với dự định, nên đã đến B sớm hơn 45 phút. Tính vận tốc người đó đã dự định đi từ A đến B.

Câu 12. (0,75 điểm)

Một thùng kín dạng hình trụ có diện tích toàn phần là 90Πdm2 và chiều cao là 12dm. Hỏi thùng đó có thể chứa được bao nhiêu lít nước (Π xấp xỉ 3,14)

Câu 13 (0,75 điểm)

Cho phương trình: x2 – 2(m – 1)x + m – 3 = 0 (m là tham số). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng dương.

Câu 14 (0,5 điểm)

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến tại A của (O) cắt đường thẳng BC tại M. Chứng minh rằng: MB/MC  = AB2/BC2

Advertisements (Quảng cáo)