Trang Chủ Lớp 7 Khảo sát chất lượng lớp 7

Khảo sát chất lượng lớp 7 đầu năm học 2015-2016 (Trường THCS Hồng Châu)

CHIA SẺ

PHÒNG GD & ĐT TP HƯNG YÊN TRƯỜNG THCS HỒNG CHÂU

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Toán 7

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

cau1ab

cau1cd

Câu 2-(2 điểm): Tìm x biết:

cau2

Câu 3-(2 điểm): Lớp 6A có 40 học sinh cuối năm được xếp thành ba loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm  1/5 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 5/8  số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh trung bình của lớp 6A.

b) Tính tỷ số phần trăm của số học sinh trung bình so với học sinh cả lớ

Câu 4 (3 điểm): Cho hai tia Oy, Oz nằm trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox sao cho góc xOy = 400, góc xOz = 1200.

a) Tính góc yOz

b) Vẽ tia Om là tia phân giác của góc xOy, On là tia phân giác của góc yOz. Tính góc mOn.

c) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Hỏi tia Oz có phải là tia phân giác của góc tOy không. Vì sao?

Câu 5. (1 điểm)  Hãy rút gọn biểu thức:

cau5