Trang Chủ Lớp 4 Khảo sát chất lượng lớp 4

Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 lên 4 toán, Tiếng Việt 2015

CHIA SẺ

Đề Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 lên 4 Toán, Tiếng Việt năm học 2015 – 2016 trường tiểu học Đoan Hùng.

BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM- NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn Toán lớp 4

Câu 1.(4 đ ) Đặt tính rồi tính:

a) 45254 + 11342            b)    54366 – 25134

c)5079 x 5                      d) 92924 : 6

Câu 2.(2đ)  Tìm x

x × 5 = 15730

x : 4 = 687

Câu 3(): Một hình chữ nhật có chiều dài là 32cm, chiều rộng kém chiều dài 8 m. Tính chu vi  hình chữ nhật đó.

Câu 4( 2đ): Năm nay, mẹ tụi 38 tuổi. Hai năm nữa, tuổi em tụi bằng  tuổi mẹ tụi. Vậy năm nay, em tụi bao nhiờu tuổi?

MÔN  TIẾNG VIỆT – LỚP 4 

Câu 1(1đ) Viết lại câu văn dưới đây cho sinh động bằng cách sử dụng phép so sánh :

Con mèo nhà em có đôi mắt tròn xoe.

……………………………………………..

Câu 2(1đ) Xác định mỗi câu sau thuộc kiểu câu nào đã học (Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?)

a) Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ bến cảng Nhà Rồng. (……………………………)

b) Ngày mai, những bông hoa hồng trong vườn sẽ đua nở. (………………………………)

c) Họa sĩ là người ghi chép cuộc sống bằng những nét vẽ thiên tài. (………………………)

Câu 3() Viết đoạn văn ngắn (7 đến 10 câu) kể về gia đình em cho một người bạn mới quen.