Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Đáp án đề thi môn Lý Phòng GD Tam Đảo lớp 9: Ban ngày lá cây thường có màu gì? Trong đêm tối ta thấy nó có màu gì? Tại sao?

Đề thi học kì 2 môn Lý lớp 9 được Phòng GD & ĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc tổ chức thi. Xem đề thi và đáp án chi tiết tại đây.

Câu 1 (5,0 điểm)

a) Dòng điện xoay chiều là gì? Dòng điện xoay chiều có các tác dụng gì? Lấy một ví dụ cho mỗi tác dụng.

b) Nêu đặc điểm của mắt cận, mắt lão và cách khắc phục.

Câu 2 (2,0 điểm)

a) Ban ngày lá cây thường có màu gì? Trong đêm tối ta thấy nó có màu gì? Tại sao?

b) Hãy giải thích tại sao khi quan sát các váng dầu mỡ trên mặt nước, bong bóng xà phòng hay cầu vồng, ta thấy chúng có nhiều màu sắc khác nhau?

Câu 3 (3,0 điểm) Một vật sáng AB cao 2cm có dạng hình mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính 18cm. Thấu kính có tiêu cự 12cm.

Advertisements (Quảng cáo)

a) Hãy vẽ ảnh của vật AB cho bởi thấu kính và nêu tính chất của nó?

b) Dựa vào hình vẽ, tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính và chiều cao của ảnh.

Đáp án

Câu 1:

Advertisements (Quảng cáo)

a) Dòng điện xoay chiều là dòng điện xuất hiện luân phiên đổi chiều. (0,5đ)

Các tác dụng của dòng điện xoay chiều:

  • Tác dụng nhiệt, ví dụ: Để bàn là nóng lên khi có dòng điện chạy qua. (0,5đ)
  • Tác dụng quang, ví dụ: Bóng đèn bút thử điện sáng khi có dòng điện chạy qua. (0,5đ)
  • Tác dụng từ, ví dụ: Nam châm điện hút đinh sắt khi có dòng điện chạy qua cuộn dây. (0,5đ)

b) Đặc điểm mắt cận thị:

  • Nhìn rõ những vật ở gần nhưng không nhìn rõ vật ở xa (0,5đ)
  • Khắc phục: Mắt cận thị phải đeo kính cận để nhìn rõ những vật ở xa. (0,5đ)
  • Kính cận là thấu kính phân kì. (0,5đ)

Đặc điểm của mắt lão:

  • Nhìn rõ vật ở xa nhưng không nhìn rõ vật ở gần (0,5đ)
  • Khắc phục: mắt lão phải đeo kính lão để nhìn rõ những vật ở gần. (0,5đ)
  • Kính lão là thấu kính hội tụ. (0,5đ)

Câu 2:

Ban ngày lá cây thường có màu xanh vì chúng tán xạ tốt ánh sáng xanh trong chùm sáng trắng của mặt trời. (0,5đ)

Trong đêm tối, ta thấy chúng có màu đen vì không có ánh sáng chiếu đến chúng và chúng không có gì để tán xạ. (0,5đ)

Khi quan sát các váng dầu mỡ trên mặt nước, bong bóng xà phòng hay cầu vồng, ta thấy chúng có nhiều màu sắc khác nhau bởi vì chùm ánh sang trắng của mặt trời chiếu tới chúng bị phân tích thành nhiều chùm sáng màu khác nhau. (1,0đ)

Câu 3:

Đáp án đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 9

Đáp án đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 9

Advertisements (Quảng cáo)