Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Đề thi năm 2019 cuối học kì 1 môn Văn lớp 9 Huyện Duy Tiên: Hãy nêu suy nghĩ của  em về ý nghĩa của công việc đối với cuộc sống mỗi người

Tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với nhân vật Trương Sinh trong “Chuyện người con gái Nam Xương” của nhà văn Nguyễn Dữ. Hãy viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó … trong Đề thi năm 2019 cuối học kì 1 môn Văn lớp 9 Huyện Duy Tiên

I. Phần đọc hiểu

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 6:

Anh hạ giọng, nửa tâm sự, nửa đọc lại một điều rõ ràng đã ngẫm nghĩ nhiều:

    Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa. Vả, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắm liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất.”

(Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long – Ngữ Văn 9 tập 1)

1. Lời tâm sự trên của ai? Nói với ai? Nói trong hoàn cảnh nào? Qua lời nói em hiểu gì về tâm hồn nhân vật?

Advertisements (Quảng cáo)

2. Tâm sự của nhân vật “anh” được tác giả lựa chọn hình thức ngôn ngữ nào thể hiện: đối thoại, độc thoại hay độc thoại nội tâm? Hãy lí giải cho sự lựa chọn của mình.

3. Nhan đề “lặng lẽ Sa Pa” gợi ra cho em điều gì mà tác giả muốn gửi gắm trong truyện? Tại sao các nhân vật trong truyện đều không có tên riêng?

4. Dựa vào đoạn trích trên và những hiểu biết của em về truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”, hãy viết một đoạn văn khoảng 10 câu theo cách lập luận diễn dịch trình bày cảm nhận của em về nhân vật “anh” được nhắc đến trong đoạn trích. Trong đoạn văn có sử dụng câu dẫn trực tiếp. (Gạch chân dưới câu sử dụng cách dẫn trực tiếp)

5. Truyện ngắn “Lặng lẽ Sa pa” gợi cho em nhớ tới một văn bản nào gần gũi về tư tưởng chủ đề mà em đã được học trong chương trình Ngữ Văn lớp 9?Ghi rõ tên tác giả. Chỉ ra nét tương đồng về tư tưởng chủ đề của hai tác phẩm.

Advertisements (Quảng cáo)

6. Từ nội dung đoạn trích trên, em hãy nêu suy nghĩ của  em về ý nghĩa của công việc đối với cuộc sống mỗi người (bằng 1 đoạn văn khoảng 5-7 câu)

II. Phần làm văn (4 điểm)

Tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với nhân vật Trương Sinh trong “Chuyện người con gái Nam Xương” của nhà văn Nguyễn Dữ. Hãy viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó.

Advertisements (Quảng cáo)