Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Văn Huyện Thanh Miện năm 2019: Hãy viết đoạn văn về lối sống giản dị của con người

CHIA SẺ

Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật. Kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó.  … trong Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Văn Huyện Thanh Miện năm 2019

Đề bài 

PHẦN ĐỌC – HIỂU (3 điểm)

…”Chú ấy nói: nhờ cháu có góp phần phát hiện một đám mây khô mà ngày ấy, tháng ấy, không quân ta hạ được bao nhiêu phản lực Mĩ trên cầu Hàm Rồng. Đối với cháu, thật là đột ngột, không ngờ lại là như thế. Chú lái máy bay có nhắc đến bố cháu, ôm cháu mà lắc “Thế là một – hòa nhé!”. Chưa hòa đâu bác ạ. Nhưng từ hôm ấy cháu sống thật hạnh phúc. Ơ, bác vẽ cháu đấy ư? Không, không, đừng vẽ cháu! Để cháu giới thiệu với bác những người khác đáng cho bác vẽ hơn”

(Theo sgk Ngữ văn 9- Tập 1- tr 184)

Câu 1: (1 điểm) Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? Nhân vật người cháu được nói đến trong đoạn trích là ai? Hoàn cảnh sáng tác tác phẩm?

Câu 2: (1 điểm) Tìm cách dẫn trực tiếp có trong đoạn văn trên và chỉ rõ dấu hiệu để nhận biết cách dẫn trực tiếp đó?

Câu 3: (1 điểm) Nêu ngắn gọn những cảm nhận của em về nhân vật người cháu được nói đến trong đoạn văn?

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 4 (2 điểm) Từ việc đọc hiểu văn bản có chứa đoạn văn trên, em hãy viết đoạn văn về lối sống giản dị của con người.

Câu 5 (5 điểm) Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật. Kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó.