Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

[THCS Giang Sơn] tổ chức thi học kì 1 lớp 8 môn Địa năm học 2019 – 2020

Mời các em cùng nhau tham khảo chi tiết đề thi học kì 1 lớp 8 môn Địa năm học 2019 – 2020 trường THCS Giang Sơn, đề thi được cập nhật cụ thể như sau:

I : Trắc nghiệm:  (3,0 điểm). Chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Dân số Châu Á chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số thế giới?

a. 55%     b. 60%                      c. 69%                      d. 72%

Câu 2: Đông Nam Á là khu vực phân bố chủ yếu của chủng tộc nào?

a. Nê-grô-ít.     b. Ơ-rô-pê-ô-ít            c. Môn-gô-lô-ít       d. Ô-xtra-lô-ít

Câu 3: Nước nào sau đây có diện tích lớn nhất ở Châu Á?

a. Ấn Độ      b. Trung Quốc                c. A-rập-xê-út              d. Pa-ki-xtan

Câu 4: Quốc gia nào sau đây không được coi là nước công nghiệp mới?

a. Hàn Quốc                     b. Đài Loan                    c.Việt Nam                   d. Xinh-ga-po.

Câu 5: Việt Nam nằm trong nhóm nước

a. thu nhập cao.                                 b. có thu nhập thấp.

b. thu nhập trung bình trên.               d. thu nhập trung bình dưới.

Câu 6: Hai quốc gia có sản lượng lúa gạo xuất khẩu nhiều nhất trên thế giới là:

a. Thái Lan và Việt Nam                        b. Trung Quốc và Ấn Độ

c. Ấn Độ và Thái Lan                         d. Việt Nam và In đô nê xi a

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 7: Khu vực Nam Á có khí hậu

a. xích đạo                                           b. nhiệt đới khô

c. cận nhiệt đới                                    d.nhiệt đới gió mùa.

Câu 8: Nền kinh tế các nước Nam Á đang trong giai đoạn

a. phát triển.                                                  b. rất phát triển.

c. chậm phát triển .                              d. đang phát triển.

Câu 9: Khu vực có mật đô dân số cao nhất trong các khu vực của châu Á:

a. Đông Á                                        b. Nam Á

c. Đông Nam Á                                    d. Tây Nam Á

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 10: Mật độ dân cư tỉnh Đăk Lăk năm 2015 là :

a. 141người/km2                       b. 277 người/km2

c. 312 người/km2                       d. 357 người/km2

Câu 11: Quốc gia nào ở Tây Nam Á có nguồn dầu mỏ lớn nhất?

a. I-Rắc.               b. I-Ran.

c. Cô-Oét.                         d. A-Rập-xê-út.

Câu 12: Vào mùa hạ (Tháng 7) ở khu vực Đông Nam Á gió thổi theo hướng nào là chủ yếu?

a. Gió Đông Nam                                 b. Gió mùa Tây Nam

c. Gió mùa Đông Bắc.                        d. Tín phong Đông Bắc

II : Tự luận:  (7,0 điểm).

Câu 1:(3,5điểm) Hãy nêu đặc điểm về dân cư, kinh tế, chính trị của khu vực Tây Nam Á?

Câu 2: (3,5 điểm)  Cho bảng số liệu sau:

Dân số các châu lục năm 2013 (triệu người)

Châu lục Số dân
Toàn thế giới 7 137
Châu Á 4 302
Châu Âu                              740
Châu Đại Dương                               38
Châu Mĩ    958
Châu Phi 1 100

a. Tính tỉ lệ (%) dân số của các châu lục so với toàn thế giới (toàn thế giới là 100%)?

b. Nhận xét số dân của châu Á so với các châu lục khác và thế giới?

Advertisements (Quảng cáo)