Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

[THCS Giang Sơn] tổ chức thi học kì 1 lớp 8 môn Địa năm học 2019 – 2020

CHIA SẺ

Mời các em cùng nhau tham khảo chi tiết đề thi học kì 1 lớp 8 môn Địa năm học 2019 – 2020 trường THCS Giang Sơn, đề thi được cập nhật cụ thể như sau:

I : Trắc nghiệm: (3,0 điểm). Chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Dân số Châu Á chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số thế giới?

a. 55%     b. 60%                      c. 69%                      d. 72%

Câu 2: Đông Nam Á là khu vực phân bố chủ yếu của chủng tộc nào?

a. Nê-grô-ít.     b. Ơ-rô-pê-ô-ít            c. Môn-gô-lô-ít       d. Ô-xtra-lô-ít

Câu 3: Nước nào sau đây có diện tích lớn nhất ở Châu Á?

a. Ấn Độ      b. Trung Quốc                c. A-rập-xê-út              d. Pa-ki-xtan

Câu 4: Quốc gia nào sau đây không được coi là nước công nghiệp mới?

a. Hàn Quốc                     b. Đài Loan                    c.Việt Nam                   d. Xinh-ga-po.

- Quảng cáo -

Câu 5: Việt Nam nằm trong nhóm nước

a. thu nhập cao.                                 b. có thu nhập thấp.

b. thu nhập trung bình trên.               d. thu nhập trung bình dưới.

Câu 6: Hai quốc gia có sản lượng lúa gạo xuất khẩu nhiều nhất trên thế giới là:

a. Thái Lan và Việt Nam                        b. Trung Quốc và Ấn Độ

c. Ấn Độ và Thái Lan                         d. Việt Nam và In đô nê xi a

Câu 7: Khu vực Nam Á có khí hậu

a. xích đạo                                           b. nhiệt đới khô

c. cận nhiệt đới                                    d.nhiệt đới gió mùa.

- Quảng cáo -

Câu 8: Nền kinh tế các nước Nam Á đang trong giai đoạn

a. phát triển.                                                  b. rất phát triển.

c. chậm phát triển .                              d. đang phát triển.

Câu 9: Khu vực có mật đô dân số cao nhất trong các khu vực của châu Á:

a. Đông Á                                        b. Nam Á

c. Đông Nam Á                                    d. Tây Nam Á

Câu 10: Mật độ dân cư tỉnh Đăk Lăk năm 2015 là :

a. 141người/km2 b. 277 người/km2

c. 312 người/km2 d. 357 người/km2

Câu 11: Quốc gia nào ở Tây Nam Á có nguồn dầu mỏ lớn nhất?

a. I-Rắc.               b. I-Ran.

c. Cô-Oét.                         d. A-Rập-xê-út.

Câu 12: Vào mùa hạ (Tháng 7) ở khu vực Đông Nam Á gió thổi theo hướng nào là chủ yếu?

a. Gió Đông Nam                                 b. Gió mùa Tây Nam

c. Gió mùa Đông Bắc.                        d. Tín phong Đông Bắc

II : Tự luận: (7,0 điểm).

Câu 1:(3,5điểm) Hãy nêu đặc điểm về dân cư, kinh tế, chính trị của khu vực Tây Nam Á?

Câu 2: (3,5 điểm)  Cho bảng số liệu sau:

Dân số các châu lục năm 2013 (triệu người)

Châu lụcSố dân
Toàn thế giới7 137
Châu Á4 302
Châu Âu 740
Châu Đại Dương 38
Châu Mĩ 958
Châu Phi1 100

a. Tính tỉ lệ (%) dân số của các châu lục so với toàn thế giới (toàn thế giới là 100%)?

b. Nhận xét số dân của châu Á so với các châu lục khác và thế giới?