Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Đáp án Thi kì 1 lớp 9 bài tổng hợp các môn của Sở GD&ĐT Nam Định năm 2016

Đề thi học kỳ 1 môn bài tổng hợp lớp 9 của Sở GD&ĐT Nam Định năm học 2016 – 2017. Đề thi là phần tổng hợp 3 phần: Lĩnh vực tự nhiên, lĩnh vực xã hội, lĩnh vực ngoại ngữ. Tổng hợp 50 câu trắc nghiệm thời gian làm bài 90 phút.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: BÀI TỔNG HỢP – Lớp 9

Dành cho học sinh học Tiếng Anh

Thời gian làm bài 90 phút

Mã Đề 483

Phần I. Lĩnh Vực Tự Nhiên

1. Một bóng đèn có ghi 10V – 5W. Khi đèn sáng bình thường thì công suất tiêu thụ của bóng đèn bằng

A. P > 0,5 W        
B.P = 5W

C.P < 2,5W          
D.P = 10W

2. Một bóng đèn có ghi 220V – 40W sử dụng với hiệu điện thế ổn định 220V thì điện năng tiêu thụ trong 1 giờ bằng

A. 4 số

B.0,4 số

C.40 số

D.0,04 số

Advertisements (Quảng cáo)

3. Để hệ thống điện tự ngắt mạch khi xảy ra sự cố đoản mạch, người ta cần mắc vào mạch

A. vôn kế      
B.cầu dao

C.ampe kế      
D.cầu chì

4. Để giảm độ mạnh của từ trường trong lòng một ống dây có dòng điện chạy qua, người ta

A. Giảm cường độ dòng điện

B.Đưa lõi sắt vào trong ống dây

C.Tăng cường độ dòng điện

D.Tăng số vòng dây

5. Hai điện trở R1,R2 mắc song song với nhau. Biết R1 = 8Ω, điện trở tương đương của mạch là Rtđ = 4Ω, giá trị R2 là:

A. R2 = 4Ω    
B.R2 = 12Ω

Advertisements (Quảng cáo)

C.R2 = 8Ω      
D.R2 = 6Ω

de-thi-hoc-ki-1-mon-tong-hop-lop-9-trang-1

de-thi-hoc-ki-1-mon-tong-hop-lop-9-trang-2

de-thi-hoc-ki-1-mon-tong-hop-lop-9-trang-3

de-thi-hoc-ki-1-mon-tong-hop-lop-9-trang-4

=== HẾT ====

ĐÁP ÁN THAM KHẢO MÃ ĐỀ 483

Đáp án này mang tính chất tham khảo của 1 học sinh giải

1. B    2.
D.   3. D

4. D     5. A     6. C

7. D     8. A     9. C

10. B     11. D     12. B

13. B     14. D      15. B

16. D     17. C     18. A

19. D   20. D     21. D

22. D    23. A     24. B

25. D   26. C      27. A

28. C    29. B      30. B

31. A     32. A    33. A

34. C   35. A     36. C

37. A     38. C      39. C

40. B   41. A    42. A

43. A    44. D     45. C

46. C    47. B   48 B

49. A. 50. A

Advertisements (Quảng cáo)