Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Thi học kì 1 lớp 8 bài tổ hợp các môn của Phòng GD&ĐT Nghĩa Hưng năm 2016 có đáp án

Đề thi học kỳ 1 – bài tổng hợp lớp 8 của phòng GD&ĐT Nghĩa Hưng – Nam Định năm học 2016 – 2017. Đề thi khá hay là phần tổng hợp các môn sử, địa, gdcd, vật lí, hóa học, tiếng anh. Tổng hợp 50 câu trắc nghiệm thời gian làm bài 90 phút.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHĨA HƯNG – NAM ĐỊNH

ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC KÌ I

BÀI TỔ HỢP CÁC MÔN LỚP 8

NĂM HỌC 2016 – 2017

THỜI GIAN LÀM BÀI 90 PHÚT

Câu 1. Đến năm 2017, kỷ niệm bao nhiêu năm cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi?

A. 110 năm      B. 100 năm     C. 90 năm      D. 120 năm

Câu 2. Phát minh lớn nhất về khoa học xã hội ở thế kỉ XVIII – XIX là:

A. Chủ nghĩa xã hội khoa học

B. Chủ nghĩa xã hội không tưởng

C. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Advertisements (Quảng cáo)

D. Kinh tế chính trị học tư sản

Câu 3.  Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản là hai giai cấp chính của xã hội nào?

A. Tư bản

B. Nguyên thủy và phong kiến

C. Chiếm hữu nô lệ

D. Phong kiến

Câu 4. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI được xem là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. Cuộc đấu tranh thống nhất đất nước

B. cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

C. Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc

D. Cuộc cách mạng vô sản

Câu 5. Từ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, ba nước Đông dương (Việt nam, Lào, Cam Pu Chia) đều là thuộc địa của:

A. Thực dân Pháp

B. Thực dân Anh

C. Thực dân Tây Ban Nha

D. Thực dân Bồ Đào Nha

Câu 6. Khí hậu nhiệt đới gió mùa phân bố ở các khu vực nào?

A. Đông nam á, nam á

B. Tây nam á, nội địa

C. Đông Nam Á, nội địa

D. Đông Á, Tây Á

de-thi-hoc-ki-1-lop-8-tong-hop-cac-mon-trang-1

de-thi-hoc-ki-1-lop-8-tong-hop-cac-mon-trang-2

de-thi-hoc-ki-1-lop-8-tong-hop-cac-mon-trang-3

de-thi-hoc-ki-1-lop-8-tong-hop-cac-mon-trang-4

Advertisements (Quảng cáo)