Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra môn Toán lớp 9 15 phút Chương 3 Hình học: Tính theo a diện tích hình tròn (O)

CHIA SẺ

Tính theo a diện tích hình tròn (O). Biết độ dài cạnh của hình vuông nội tiếp đường tròn (O) là a … trong Kiểm tra môn Toán lớp 9 15 phút Chương 3 Hình học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Tính theo a diện tích hình tròn (O).

a) Biết độ dài cạnh của hình vuông nội tiếp đường tròn (O) là a.

b) Biết độ dài cạnh của tam giác đều nội tiếp của đường tròn (O) là a.


a)

Ta có :\(AB = R\sqrt 2 \) ( cạnh hình vuông nội tiếp (O; R)) hay  \(a = R\sqrt 2  \Rightarrow R = \dfrac{a}{{\sqrt 2 }}\)

Do đó \(S_{\text{ hình tròn}}=\pi {R^2} = \dfrac{{\pi {a^2}}}{2}\) (đvdt)

b)

\(AB = R\sqrt 3 \)   (cạnh của tam giác đều nội tiếp (O; R)) hay \(a = R\sqrt 3  \Rightarrow R = \dfrac{a}{{\sqrt 3 }}\) .

Do đó \(S_{\text{hình tròn}}=\pi {R^2} = \pi {\left( {\dfrac{a}{{\sqrt 3 }}} \right)^2} = \dfrac{{\pi {a^2}}}{3}\)(đvdt).