Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Thi học kì 2 lớp 9 môn Địa năm 2020 trường TH & THCS Phúc Tiến: Cây trồng nào sau đây không phải là thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ?

Chi tiết đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Địa lớp 9 năm học 2019 – 2020 trường TH & THCS Phúc Tiến: Cây trồng nào sau đây không phải là thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu tương ứng

Câu 1. Sản phẩm công nghiệp nào của Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng cao nhất cả nước?

A. Điện.       B. Hóa chất.      C. Dầu thô.              D. Dệt may.

Câu 2. Trong cơ cấu công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng cao nhất?

A. Cơ khí nông nghiệp.        B. Chế biến lương thực, thực phẩm.

C. Vật liệu xây dựng.                 D. Khai khoáng.

Câu 3. Vùng nào là vùng thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất nước ta?

A. Đồng bằng sông Hồng.      B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Tây Nguyên.                 D. Đông Nam Bộ.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4: Một cơn bão xuất hiện ở Biển Đông Việt Nam cách bờ biển Quảng Trị 15 hải lí. Vậy vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Trị bao nhiêu Km?

A. 28,870         B. 27,870             C. 28,780           D. 27,780

Câu 5: Loại hình giao thông vận tải phát triển nhất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long là:

A. Đường sông       B. Đường sắt

C. Đường bộ               D. Đường biển

Câu 6: Cây trồng nào sau đây không phải là thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ

Advertisements (Quảng cáo)

A. Cây công nghiệp lâu năm    B. Cây lương thực

C. Cây công nghiệp hàng năm  D. Cây ăn quả

TỰ LUẬN: ( 7 điểm)

Câu 7( 3 Điểm): Hiện nay nước ta đang phát triển những ngành kinh tế biển nào? Vì sao nước ta cần phải ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ?

Câu 8 (1,5 Điểm):  Nêu một số nguyên nhân dẫn tới sự suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển đảo ở nước ta. Sự suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển, đảo sẽ dẫn đến những hậu quả gì?

Câu 9 (2,5Điểm): Trình bày Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của tỉnh Hòa Bình. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 tỉnh Hòa Bình gồm có các đơn vị hành chính (Huyện và thành phố trực thuộc tỉnh) nào?

Advertisements (Quảng cáo)