Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 2 Phần 1: Sau khi giành được độc lập, các nước châu Á phát triển kinh tế như thế nào?

CHIA SẺ
Sau khi giành được độc lập, các nước châu Á phát triển kinh tế như thế nào? Kết quả  là gì? … trong Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 2 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Sau khi giành được độc lập, các nước châu Á phát triển kinh tế như thế nào? Kết quả?

2. Hậu quả của đường lối “Ba ngọn cờ hồng” và “Đại cách mạng văn, hóa vô sản” đối với Trung Quốc thời kì này?


1. Cácnước châu Á đã phát triển kinh tế sau khi giành được độc lập:

– Các nước châu Á đã tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Xin-ga-po,Ma-lai-xi-a, Thái Lan. Các nước đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, có nước trở thành cường quốc công nghiệp (Nhật Bàn), có nước trở thành con rồng châu Á (Hàn Quốc. Xin-ga-po). Bên cạnh đó, sự nỗ lực vươn lên của Ấn Độ cũng đạt được những kết quà đáng ghi nhận: từ một nước phải nhập khẩu lương thực. Ấn Độ đã tự túc được lương thực cho số dân hơn 1 tỉ người. Cùng với những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, hiện nay Ấn Độ đang cô gắng vươn lên hàng các cường quốc về công nghệ phầ mềm, công nghệ hạt nhân và công nghệ vũ trụ.

– Kết quả: Nhiều người dự đoán thế kỉ XXI là “thế kỉ của châu Á”

2. Hậu quả của đường lối “Ba ngọn cờ hồng” và “Đại cách mạng văn, hóa vô sản” đối với Trung Quốc thời kì này:

– “Ba ngọn cờ hồng” đã làm nền kinh tế Trung Quốc vào tình trạng suy sụp. Sản xuất giảm sút.

– Cuộc “Đại cách mạng văn hóa vô sản” đã gây nên tình trạng hỗn loạn trong nước và để lại những thảm họa nghiêm trọng trong đời sống vật chất và tinh thần của đất nước và người dân Trung Quốc.