Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 9 Chương 8: Hãy cho biết nguyên nhân của việc ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau khi ăn rau và quả?

CHIA SẺ
Hãy cho biết nguyên nhân của việc ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau khi ăn rau và quả?; Điền nội dung thích hợp vào bảng sau về những chất thải rắn gây ô nhiễm mà em thường gặp quanh nơi ở hoặc trên đường tởi trường? … trong Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 9 Chương 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Điền nội dung thích hợp vào bảng sau về những chất thải rắn gây ô nhiễm mà em thường gặp quanh nơi ở hoặc trên đường tởi trường:

Tên chất thải

Chất thải từ hoạt động

Giấy vụn

Sinh hoạt, sản xuất công nghiệp

2. (5đ) Hãy cho biết nguyên nhân của việc ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau khi ăn rau và quả.


Tên chất thải

Chất thải từ hoạt động

– Giấy vụn

– Sinh hoạt, sản xuất công nghiệp

– Rác thải sinh hoạt

– Từ nhà dân thải ra

– Hồ vữa xây dựng

– Từ các công trình xây dụng

– Bông băng y tế

– Từ các trạm xá, bệnh viện..

2. (5đ) Nguyên ngân là do người trồng rau, quả đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách. Ví dụ : dùng sai loại thuốc, thuốc không đảm bảo chất lượng, dùng quá liều lượng hoặc không tuân thủ quy định về thời gian thu hoạch rau và quả sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật – thu hoạch rau và quả quá sớm sau khi phun thuốc và bán cho người tiêu dùng…