Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh Sở GD Bến Tre: Hãy cho biết ánh sáng ảnh hưởng đến động vật như thế nào?

Mời các em học sinh cùng nhau tham khảo đề kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 lớp 9 môn Sinh của Sở GD & ĐT Tỉnh Bến Tre…Hãy cho biết ánh sáng ảnh hưởng đến động vật như thế nào?

B, PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM – 30 PHÚT)

Câu 1. (4,0 điểm)

a) Môi trường sống của sinh vật là gì? Hãy cho biết loại môi trường sống của các sinh vật sau: cá rô phi, sán lá gan, giun đất, cây hướng dương, chó sói, dây tơ hồng.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Giới hạn sinh thái là gì? Cá Rô phi Việt Nam có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ từ 5°C – 42°C. Dựa vào kiến thức đã học hãy cho biết giá trị của nhiệt độ tại 5°C. 30°C và 42°C đối với sự sinh trưởng và phát triển của cá Rô phi gọi là gì?

c) Hãy cho biết ánh sáng ảnh hưởng đến động vật như thế nào?

Câu 2. (1,5 điểm)

Thế nào là quần thể sinh vật? Lấy 01 ví dụ về tập hợp sinh vật là quần thể và 01 ví dụ về tập hợp sinh vật không phải là quần thể.

Câu 3. (1,5 điểm)

a) Thế nào là ưu thế lai?

b) Ở một loài động vật, xét 3 cặp gen (Aa, Bb, Dd) và các gen phân li độc lập. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy xác định kiểu gen của 1 cặp bố mẹ để lại với nhau, thu được đời con có có ưu thế lai cao nhất?

Advertisements (Quảng cáo)