Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút Chương 9 – môn Sinh lớp 9 có đáp án: Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng là như thế nào?

CHIA SẺ
Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng là như thế nào?; Vì sao việc giữ gìn thiên nhiên hoang dã là góp phần giữ cân bằng sinh thái ? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 9 – môn Sinh lớp 9 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (3đ) Tại sao phải bảo vệ hệ sinh thái rừng ? Tại sao cần phải bảo vệ các hệ sinh thái biển ?

2. ( 3đ)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng là như thế nào ?

A. Khai thác hợp lí tài nguyên rừng

B. Kết hợp bảo vệ rừng và trồng rừng

C. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia

D. Cả A, B và C

2. Vì sao việc giữ gìn thiên nhiên hoang dã là góp phần giữ cân bằng sinh thái ?

A. Bảo vệ môi trường sống của sinh vật

B. Bảo vệ tài nguyên thực vật rừng

C. Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là bảo vệ sự đa dạng sinh học, bảo vệ được các loài sinh vật hoang dã và môi D. trường sống của chúng, là cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái

E. Bảo vệ các loài động vật hoang dã

3. Các hệ sinh thái sông, suối, ao, hồ thuộc môi trường nào dưới đây ?

A. Môi trường cạn

B. Môi trường nưởc

C. Môi trường sinh vật

D. Cả A, B và C

2. (4đ) Chọn câu đúng, câu sai trong các câu sau:

Câu

Đúng

Sai

Phá rừng, săn bắn bừa bãi, khai thác không hợp lí làm cho tài nguyên rừng ngày càng cạn kiệt.

Tài nguyên thiên nhiên bao gồm là tài nguyên tái sinh và tài nguyên vĩnh cửu.

Giữ gìn động vật hoang dã chính là bảo vộ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng.

4. Cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái và tránh ô nhiễm ỉà không sử dụng tài nguyên.


1. (3đ) Bảo vệ hệ sinh thái rừng là góp phần bảo vệ môi trường sống của nhiều loài sinh vật, bảo vệ đa dạng sinh học : góp phần điều hoà khí hậu, giữ cân bằng sinh thái của Trái Đất.

Biển là một hệ sinh thái khổng lồ chiếm 3/4 diện tích bề mặt của Trái Đất. Hệ sinh thái biển có các loài sinh vật rất phong phú – là nguồn lợi to lớn của con người.

2. (3đ)

1

2

3

D

C

B

3. (4đ)

1

2

3

4

Đ

S

Đ

S