Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

2 Đề kiểm tra văn 15 phút lớp 9 giữa kì 2 năm 2016 (Trắc nghiệm + Tự luận)

2 Đề kiểm tra văn 15 phút lớp 9 giữa kì 2 năm 2016 (Trắc nghiệm + Tự luận)

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN NGỮ VĂN 9 ĐỀ 1

Đề  kiểm tra số 1: 

1 : Câu nào không chứa hàm ý ?
A. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
B.Chị ngã em nâng

C.Lá lành đùm lá rách
D.Anh em như thể tay chân

2 : Câu nào nói đúng về hình ảnh con chim hót, cành hoa, một nốt trầm xao xuyến ?
A. Là những gì đẹp nhất của mùa xuân
B.Là mong muốn khiêm nhường và tha thiết của nhà thơ.

C.Là những gì nhỏ bé trong cuộc sống
D.Là những gì đẹp nhất mà mỗi người muốn có

3 : Dòng nào sắp đúng thứ tự xuất hiện các bài thơ :
A. Sang thu, Nói với con, Viếng lăng Bác, Đồng chí

B.Nói với con, Sang thu, Đồng chí, Viếng lăng Bác

C.Đồng chí, Sang thu, Viếng lăng Bác, Nói với con

D.Đồng chí, Viếng lăng Bác, Sang thu, Nói với con

4 : Dòng nào nêu đúng những đức tính tốt đẹp của « người đồng mình »
A. Hồn nhiên, mộc mạc, nghĩa tình, giàu chí khí
B.Thẳng thắn, trung thực, bền bỉ, dẻo dai

C.Cần cù, chịu khó, anh dũng, bất khuất
D.Bền bỉ, nhẫn nại, chịu đựng, hi sinh

5 : Hình ảnh Mây và sóng trong bài thơ Mây và sóng biểu tượng cho điều gì ?
A. Vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên
B.Những gì không có thực trong đời

C.Những thú vui hấp dẫn, lôi cuốn của cuộc sống
D.Tặng vật của trời đất

Advertisements (Quảng cáo)

6 : Sự biến đổi của đất trời lúc sang thu được nhà thơ Hữu Thỉnh cảm nhận lần đầu tiên từ đâu?
A. Từ một cánh chim
B.Từ một đám mây
C.Từ một mùi hương
D.Từ một cơn mưa

7 : Cách gọi « người đồng mình » trong bài thơ Nói với con dùng đẻ chỉ ai :
A. Những người sống cùng miền đất, quê hương
B.Những người ở cùng thôn xã

C.Những người ở cùng làng
D.Những người ở cùng nhà

8 : Từ mùa xuân trong câu “Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân” được dùng theo phép tu từ nào?
A. Ẩn dụ
B.Hoán dụ
C.Nhân hóa
D.So sánh

9 : Trong bài Sang thu, hình ảnh thiên nhiên vào thời điểm giao mùa có đặc điểm gì ?
A. Sôi động, náo nhiệt
B.Nhẹ nhàng, giao cảm

C.Xôn xao, rộn rã
D.Bình lặng, ngưng đọng

10 : Cô giáo vào lớp được một lúc thì một học sinh mới xin phép vào. Cô giáo nói với học sinh đó: Bây giờ là mấy giờ rồi? Câu đó có hàm ý:
A. Hỏi học sinh đó xem đi muộn bao nhiêu phút
B.Phê bình học sinh đó không đi học đúng giờ

C.Trách học sinh đó không mang theo đồng hồ
D.Hỏi học sinh đó xem bây giờ là mấy giờ

Advertisements (Quảng cáo)


BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN NGỮ VĂN 9 ĐỀ 2

Phần I: Trắc nghiệm:

1 : Sự biến đổi của đất trời lúc sang thu được nhà thơ Hữu Thỉnh cảm nhận lần đầu tiên từ đâu?
A. Từ một cánh chim
B.Từ một mùi hương
C.Từ một đám mây
D.Từ một cơn mưa

2 : Từ mùa xuân trong câu “Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân” được dùng theo phép tu từ nào?
A. Nhân hóa
B.Ẩn dụ
C.Hoán dụ
D.So sánh

Câu 3 : Câu nào nói đúng về hình ảnh con chim hót, cành hoa, một nốt trầm xao xuyến ?
A. Là mong muốn khiêm nhường và tha thiết của nhà thơ.
B.Là những gì nhỏ bé trong cuộc sống

C.Là những gì đẹp nhất của mùa xuân
D.Là những gì đẹp nhất mà mỗi người muốn có

4 : Trong bài Sang thu, hình ảnh thiên nhiên vào thời điểm giao mùa có đặc điểm gì ?
A. Sôi động, náo nhiệt
B.Xôn xao, rộn rã

C.Bình lặng, ngưng đọng
D.Nhẹ nhàng, giao cảm

5 : Dòng nào sắp đúng thứ tự xuất hiện các bài thơ :
A. Đồng chí, Viếng lăng Bác, Sang thu, Nói với con

B.Sang thu, Nói với con, Viếng lăng Bác, Đồng chí

C.Nói với con, Sang thu, Đồng chí, Viếng lăng Bác

D.Đồng chí, Sang thu, Viếng lăng Bác, Nói với con

6 : Cách gọi « người đồng mình » trong bài thơ Nói với con dùng đẻ chỉ ai :
A. Những người ở cùng nhà
B.Những người ở cùng làng
C.Những người sống cùng miền đất, quê hương
D.Những người ở cùng thôn xã

Phần II: Tự luận:

1: Trong bài thơ: Nói với con người cha muốn chuyền cho con những tình cảm nào?

2: Nhận xét ngắn gọn về nghệ thuật bài thơ: Nói với con.( 3 đền 5 dòng).

Advertisements (Quảng cáo)