Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số 8 có đáp án (Toán 8 tập 2) năm 2016

[Có đáp án] Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số 8 trường THCS Ngọc Liên năm học 2015 – 2016. Đề kiểm tra về phương trình bậc nhất một ẩn – Chương 3 Toán 8 tập 2.

Xem tất cả các Đáp án bài tập SGK: Chương 3 đại số 8

PHÒNG GD-ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: Toán 8 phần đại số chương III

Thời gian làm bài 45 phút

 

 I. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

Sử dụng hình thức tự luận 

II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

            Cấp độ/ Chủ đề   

 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng

Mức độ thấp

Vận dụng mức

độ cao

Cộng
Phương trình

bậc nhất một ẩn

Chỉ ra điều kiện của pt Hiểu cách giải phương trình Biết đưa

về  ax+b

=0

Số câu

Số điểm     

Tỉ lệ %

1

1,0

2

3,0

1

1,0

4

5,0 đ = 50%

Phương trình

chứa ẩn ở mẫu

Biết  giải PT
Số câu

Số điểm  

Tỉ lệ %

1

2,0

1

2,0 đ = 20%

Giải bài toán

bằng cách lập

phương trình

Biết vận dụng lpt và gpt  

 

Số câu

Số điểm    

Tỉ lệ %

1

3,0

1

3,0 đ = 30%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

1

1,0-10%

3

6,0-60%

1

2,0-20%

1

1,0-10%

6

10 điểm-100%

Đề chẵn

Bài 1 : (6,0đ)

1. Tìm điều kiện của m để phương trình sau là phương trình bậc nhất một ẩn:

(2m – 1)x + 3 – m = 0

2. Giải các phương trình sau

a) 5x – 2 = 0      b) 7x – 4 = 3x + 12       kiem-tra-toan-8-chuong-3_1

Advertisements (Quảng cáo)

2 (3,0đ)  Mẫu số của một phân số lớn hơn tử của nó là 15 đơn vị , nếu tăng cả tử và mẫu thêm 2 đơn vị ,thì được một phân số mới bằng .Tìm phân số cho ban đầu

Bài 3: (1,0 đ) Tìm m để phương trình (ẩn x ) sau vô nghiệm

( m-1) x -5 = 3x + 1

Đề lẻ

Bài 1 : (6,0 đ)

1. Tìm điều kiện của m để phương trình sau là phương trình bậc nhất một ẩn:

Advertisements (Quảng cáo)

(3m – 5)x + 1 – m = 0

2. Giải các phương trình sau

a) 7x – 3 = 0   b) 4x +3 = 2x – 9

kiem-tra-toan-8-chuong-3_2

Bài 2 (3,0đ) .Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 12 đơn vị, nếu giảm cả tử và mẫu đi 3 đơn vị thì được phân số mới bằng  Tìm phân số ban đầu

Bài 3 (1,0 đ) Tìm m để phương trình (ẩn x ) sau vô nghiệm

( 2m-1) x -5 =  x + 1

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG 3 (ĐỀ CHẴN, LẺ)

Đáp án đề kiểm tra đề chẵn: 

Dap-an-de-kiem-tra-chuong-3-dai-so-8-_-Cau-1-De-chan Dap-an-de-kiem-tra-chuong-3-dai-so-8 – Cau-1-De-chan

Dap-an-de-kiem-tra-chuong-3-dai-so-8-cau-2-De-chan Dap-an-de-kiem-tra-chuong-3-dai-so-8-cau-2-De-chan

Dap-an-de-kiem-tra-chuong-3-dai-so-8-cau-3-De-chan

Đáp án đề kiểm tra đề Lẻ: 

Dap-an-de-kiem-tra-chuong-3-toan-dai-so-8-cau-1-De-Le Dap-an-de-kiem-tra-chuong-3-toan-dai-so-8-cau-1-De-Le

Dap-an-de-kiem-tra-chuong-3-toan-dai-so-8-cau-2-3-De-Le Dap-an-de-kiem-tra-chuong-3-toan-dai-so-8-cau-2-3-De-Le

Advertisements (Quảng cáo)