Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án môn Hóa Học...

Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án môn Hóa Học lớp 9 năm học 2015 – 2016

CHIA SẺ

Thầy cô và các em tham khảo Đề kiểm tra Hóa Học 9 học kì 1 có đáp án : Viết PTHH thực hiện những chuyển đổi hoá học sau : SO2 → H2SO3 → Na2SO3 → SO2

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN Hóa Học – LỚP 9

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Phần 1 : Trắc Nghiệm Khách Quan ( 4 điểm )

Chọn phương án đúng  trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5  điểm )

1 :  Các chất trong dãy đều là oxit bazơ :

A. N2O5,  CuO, K2O, MgO ;

B.CuO, Fe2O3, CO2, MgO,CaO ;

C .K2O, Fe2O3, ZnO, CaO, SO3,

D. Na2O , CuO, Fe2O3, Al2O3,  ZnO ;

2 :  Khí lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây :

A. K2SO4 và HCl ;

B.Na2SO3 và NaOH ;

C.K2SO3 và  H2SO4 ;    

D.Na2SO4 và CuCl2

3:  Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần ?

A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe

B.Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe;

C.Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn ;

D.Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K ;

4:  Trong những cặp chất sau , cặp nào tác dụng với nhau :

A. K2O và CO2 ;

B.CO và H2O  ;

C.K2O và H2O ;

D.KOH và CO2  ;

5 :  H2 SO4 loãng không phản ứng với các chất trong các tập hợp sau :

A. Fe, Al, Zn.                          
B.CuO, Al2O3, CaCO3.

C.Cu, Ag, Hg, NaCl,                
D.Cu (OH)2, Fe (OH)3.

Quảng cáo

Quảng cáo

6 :   Sau khi đốt phôtpho đỏ trong bình có một it nước. Lắc bình một lúc, trong bình có một dung dịch.. DD trong bình làm quì tím chuyển màu thành :

A. Xanh ,                      
B.Đỏ ,

C. Mất màu ,               
D.Vẫn màu tím .

7 :. Nhận biết các dung dịch : HCl , NaOH  và  H2SO4 ta có thể dùng các cách sau :

A. Chỉ dùng thêm quì tím.

B.Chỉ dùng thêm dung dịch BaCl2 .

C.Dùng quì tím và dung dịch BaCl2 .

D.Tất cả đều đúng .

8 :  Phân tử khối của hợp chất M là 160 và thành phần % về khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất : sắt (70%) và oxi (30%). Công thức phân tử hợp chất M là :

A. FeO                          
B.Fe2O3

C.Fe3O4                               
D.Fe2O

Phần 2 : TỰ LUẬN   ( 6 điểm )

1 : Trình bày tính chất hoá học của axit clohidric . Viết PTHH minh hoạ.

2 :  Viết PTHH thực hiện những chuyển đổi hoá học sau :

SO2 → H2SO3 → Na2SO3 à SO2

3 :  Cho 15,5 g Na2O tác dụng với nước được 0,5 lít dung dịch A.

1. Tính nồng độ M của dung dịch A .

2. Tính thể tích dung dịch H2SO4 20 % ( d = 1,14g/ml ) cần để trung hoà dung dịch A .

3. Tính nồng độ M của chất có trong dung dịch sau phản ứng .


ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN HÓA HỌC

Phần 1 :  ( 4  điểm )

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Ph.án đúng A C D B C B C B

Phần 2 : ( 6  điểm )

  Câu 1:  Trình bày và viết PTHH minh hoạ đúng, đủ                (1,5đ )

Câu 2 :

Viết đúng 3 PTHH     (1,5đ )

Câu 3 :a)  Tính đúng CM  của dung dịch A : 1mol/l                     (1đ)

b)  Tính đúng V dd H2SO4 20 %    =   107,5 ml .   (1đ)

c)  Tính đúng CM của dd Na2SO=   0,41 M.                    (1đ )

 

 

Quảng cáo

CHIA SẺ