Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9 Đề kì 1 Toán 9 trường THCS Nguyễn Tất Thành – Hà...

Đề kì 1 Toán 9 trường THCS Nguyễn Tất Thành – Hà Nội năm 2015

CHIA SẺ

Các em tham khảo Đề thi học kì 1 lớp 9 Môn Toán năm học 2015 – 2016 của trường THCS Nguyễn Tất Thành – Hà Nội. Thời gian làm bài 120 phút. Đề thi gồm có 5 câu như sau:

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho A = 2015-12-14_203217 với a ≥ 0, a ≠ 4.

1.
2015-12-14_2040022. Tìm a để A < 0.

3. Tìm a ∈ Z để A nhận giá trị nguyên.

2. (2 điểm)

Cho hàm số y = f(x) = (2 – m)x + 3m – 1 (d).

1. Tìm m để hàm số trên là hàm số bậc nhất.

Vẽ đồ thị với m = -1.

2. Tìm m để (d) song song với đường thẳng (d1): y = -x + m – 3

3. Tìm m để (d’) cắt đường thẳng (d2): y = -x + 2 tạo một điểm thuộc trục tung.

3. (1,5 điểm)

1. Giải hệ phương trình   {  -5x + 3y = 21

Quảng cáo

Quảng cáo

4x – 7y = -26

2. Giải phương trình nghiệm nguyên sau: 3x – 5y = 4

4. (3,5 điểm)

Cho hai đường tròn (O;R) và (O’; r), (R > r) tiếp xúc ngoài tại A. Tiếp tuyến chung ngoài BC, (B ∈ (O); C ∈ (O’)). Tiếp tuyến chung tại  A cắt BC tại M.

1. Chứng minh góc BAC = 90º

2. Chứng minh OO’ là tiếp tuyến của đường tròn có đường kính là BC.

3. Cho R = 8 cm, r = 2 cm.  Tính BC và AB.

4. Vẽ hai bán kính OD và O’E của hai đường tròn trên song song với nhau (D, E nằm cùng phía với OO’). Chứng minh các đường thẳng OO’; DE và BC đồng quy.

5 (0,5 điểm)

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của:

2015-12-14_205734

 

Quảng cáo

CHIA SẺ