Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 9 Chương 3: Dựng ảnh của vật theo đúng tỉ lệ

Kiểm tra 1 tiết môn Vật Lý lớp 9 Chương 3 của trường THCS Hiếu Trung. 

1. Hãy ghép đôi một thành phần 1,2,3,… với một thành phần a,b,c,…để thành một câu đúng.(3đ)

1. Thấukính phân kì là thấukính có a.nằm trong tiêu cự của thấu.kính.
2. Chiếu chùm tia tới song song với trục chính của một thấukính phân kì cho b. ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật
3. Ảnh của một vật sáng tạo bởi thấu-kính phânkì. c.luôn cho ảnh cùng chiều và nhỏ hơn vật
4.một vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu0-kính phân- kì d. Phần rìa dày hơn phần giữa
5.Tia tới qua quang tâm của thấukính phân kì thì tia ló e.tiếp tục truyền thẳng theo phương tia tới.
6.Một vật sáng đặt ngoài tiêu cự của thấu.kính hội tụ luôn cho g.chùm tia ló phân kì.

2.: Nêu các cách để tạo ra dòng điện xoay chiều ?

3. Máy biến thế:

1. Vì sao để vận tải điện năng đi xa người ta phải dùng máy biến thế ?

2. Trên cùng một đường dây tải điện nếu dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ giảm đi bao nhiêu lần ?

3. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 120 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V. Tìm hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp ?

4 : Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30cm, , A nằm trên trục chính và đặt cách thấu kính một khoảng15cm.

1. Hãy dựng ảnh của vật theo đúng tỉ lệ ( 1cm trên hình vẽ tương ứng 5cm)

2. Hãy cho biết tính chất của ảnh ?

Advertisements (Quảng cáo)

3. Biết AB = 5cm, hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và độ lớn của ảnh.


ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LÝ LÓP 9 CHƯƠNG 3 

1: ghép đôi đúng : 1-d; 2-g; 3-a; 4-c; 5-e; 6-b

2:  Có hai cách để tạo ra dòng điện xoay chiều :

+ Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín

+ Cho cuộn dây dẫn quay trong từ trường

3:

a) Để giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây

b) Công suất hao phí sẽ giảm 1002 = 10000 lần

c) Ta có

4:1. Dựng ảnh đúng tỉ lệ và sạch đẹp

  • Đúng kích thước
  • Đúng kí hiệu
  • Đầy đủ: quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự, trục chính,…

b. Tính chất của ảnh là ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật

c.  Độ cao của ảnh

Ta có :

Suy ra : A’B’/AB = A’O/AO  (1)

Khi vẽ chính xác thì A’ trùng với F nên 

Thay A’B’  = 10 vào (1)

10/5 = A’O/15 ⇒ d’ = 10.15/5 = 30 cm

Advertisements (Quảng cáo)