Trang Chủ Chủ đề Chương 3 Lý 9

Chương 3 Lý 9

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 9 Chương 3: Dựng ảnh của vật theo đúng tỉ lệ
Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 9 Chương 3: Dựng ảnh của vật theo đúng tỉ lệ
Kiểm tra 1 tiết môn Vật Lý lớp 9 Chương 3 của trường THCS Hiếu Trung.  1. Hãy ghép đôi một thành phần 1,2,3,… với một thành phần a,b,c,…để thành một câu đúng.(3đ) 1. Thấukính phân kì là thấukính có a.nằm trong tiêu...
Mắt cận và mắt lão: Bài C1- C8 trang 131,132 Vật Lý 9
Mắt cận và mắt lão: Bài C1- C8 trang 131,132 Vật Lý 9
Bài 49 Lý 9 - Giải bài tập C1, C2, C3, C4 trang 131; bài C5, C6, C7, C8 trang 132 SGK Vật Lý 9: Mắt cận và mắt lão. 1. Những biều thức nào sau đây là triệu chứng của tật cận thị ? +...
Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 trang 128,129,130 Sách giáo khoa Lý 9: Mắt
Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 trang 128,129,130 Sách giáo khoa Lý 9: Mắt
Bài 48 Lý 9 - Giải bài tập C1 trang 128; C2,C3 trang 129; C4, C5, C6 trang 130 SGK Vật Lý 9: Mắt. 1. Nêu những điểm giống nhau về cấu tạo giữa con mắt và máy ảnh. Thể thủy tinh đóng vai trò...
Bài C1- C6 SGK trang 126,127 vật lý 9: Sự tạo ảnh trong máy ảnh
Bài C1- C6 SGK trang 126,127 vật lý 9: Sự tạo ảnh trong máy ảnh
Bài 47 LÝ 9 - Giải bài tập C1,C2 trang 126; C3, C4, C5, C6 trang 127 SGK Vật Lý 9: Sự tạo ảnh trong máy ảnh. 1. Ảnh của vật trên tấm kính mở (đóng vai trò của phim) là ảnh thật hay ảnh ảo...
Lý lớp 9: Giải bài C1- C8 trang 122,123 – Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
Lý lớp 9: Giải bài C1- C8 trang 122,123 – Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
Bài 45 chương 2 Lý 9 - Giải bài tập C1, C2, C3, C4 trang 122; bài C5, C6, C7, C8 trang 123 SGK Vật Lý 9: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì. 1. Hãy làm thí nghiệm để chứng...
Giải bài C1- C9 trang 119,120,121 Sách giáo khoa Lý 9: Thấu kính phân kì
Giải bài C1- C9 trang 119,120,121 Sách giáo khoa Lý 9: Thấu kính phân kì
Bài 44 -  Giải bài tập C1, C2, C3 trang 119; C4, C5, C6 trang 120; bài C7,C8,C9 trang 121 SGK Vật Lý lớp 9. 1. Hãy tìm cách nhận biết thấu-kính hội-tụ trong hai loại thấu kính có ở phòng thí nghiệm. -Thấu...
Giải bài C1- C7 SGK trang 116,117,118 Lý 9: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
Giải bài C1- C7 SGK trang 116,117,118 Lý 9: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
Chương 3 bài 43 - Giải bài tập C1,C2,C3 trang 116; bài C4,C5 trang 117; bài C6,C7 trang 118 SGK Vật Lý 9: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. 1. Đặt vật ở xa thấu kính và màn ở sát...
Bài tập C1- C8 trang 113,114,115 SGK Lý 9: Thấu kính hội tụ
Bài tập C1- C8 trang 113,114,115 SGK Lý 9: Thấu kính hội tụ
Bài 42 - Giải bài tập C1,C2 trang 113; C3,C4 ,C5,C6 trang 114; C7,C8 trang 115 SGK Vật Lý 9 1. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu-kính có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính đó là thấu-kính hội tụ? Một chùm...
Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ (Giải bài C1- C4 trang 111,112 vật lý 9)
Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ (Giải bài C1- C4 trang 111,112 vật lý 9)
Bài 41 chương 3 Lý 9 - Giải bài tập C1, C2 trang 111; bài C3, C4 trang 112 SGK: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ. 1. Chứng minh rằng đường nối các vị trí A, I, A’ là đường truyền...
Bài C1- C8 trang 109,110 Vật Lý 9: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Bài C1- C8 trang 109,110 Vật Lý 9: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Bài 40 Chương 3: Quang Học - Giải bài tập C1, C2, C3, C4 trang 109; bài C5, C6, C7, C8 trang 110 Vật Lý 9: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Bài 1 trang 109: Quan sát hình 40.2 và nêu nhận xét...