Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Lý lớp 9

Bài C1- C6 SGK trang 126,127 vật lý 9: Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Bài 47 LÝ 9 – Giải bài tập C1,C2 trang 126; C3, C4, C5, C6 trang 127 SGK Vật Lý 9: Sự tạo ảnh trong máy ảnh.

1. Ảnh của vật trên tấm kính mở (đóng vai trò của phim) là ảnh thật hay ảnh ảo ? Cùng chiều hay ngược chiều với vật ? To hơn hay nhỏ hơn vật ?

Ảnh của vật trên phim là ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.


2. Hiện tượng nào chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ ?

Hiện tượng thu được ảnh thật trên phim của vật thật chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ.


3. Vẽ ảnh của vật AB đặt vuông góc trục chính của vật kính, O là quang tâm, PQ là vị trí đặt phim, khoảng cách từ vật đến vật kính là 2 m, từ phim đến vật kính là 5 cm. Hình vẽ không cần đúng tỉ lệ.

Advertisements (Quảng cáo)

2016-11-08_210532

Hướng dẫn bài C3:

2016-11-08_210844

Vẽ ảnh của vật AB cụ thể là:
– Kẻ tia sáng từ B qua quang tâm O truyền thẳng tới cắt phim PQ tại ảnh B’ của B
– Từ B kẻ tia tới BI song song với trục chính ch tia ló IB’. Tia ló này cắt trục chính tại tiêu điểm F
– Hạ B’ vuông góc với trục chính thì A’B’ là ảnh của AB tạo bởi vật kính


4. Dựa vào hình vẽ ở bài 4, hãy tính tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật để khằng định những nhận xét trong bài 2.

Tỉ số giữa chiều cao của ảnh và chiều cao của vật là:

2016-11-08_211541


5. Hãy tìm hiểu một máy ảnh để nhận ra vật kính, buồng tối và chỗ đặt màn hứng ảnh

Các em tự tìm hiểu


6.Một người cao 1,6 m được chụp ảnh và đứng cách vật kính của máy ảnh là 3 m. Phim cách vật kính 6 m. Hỏi người ấy trên ohim cao bao nhiêu ?

Ta áp dụng kết quả của bài C4, ta có:

2016-11-08_212558

Advertisements (Quảng cáo)