Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9 Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 trang 128,129,130 Sách giáo khoa Lý 9: Mắt

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 trang 128,129,130 Sách giáo khoa Lý 9: Mắt

CHIA SẺ

Bài 48 Lý 9 – Giải bài tập C1 trang 128; C2,C3 trang 129; C4, C5, C6 trang 130 SGK Vật Lý 9: Mắt.

1. Nêu những điểm giống nhau về cấu tạo giữa con mắt và máy ảnh. Thể thủy tinh đóng vai trò như bộ phận nào trong máy ảnh ? Phim trong máy ảnh đóng vai trò như bộ phần nào trong con mắt ?

Những điểm giống nhau về cấu tạo giữa con mắt và máy ảnh: Đều có một bộ phận với vai trò như một thấu kính hội tụ để thu ảnh (đó là vật kính hoặc thể thủy tinh) và một bộ phận để hứng ảnh, đó là phim hoặc màng lưởi.

Thể thủy tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh. Phim trong máy ảnh đóng vai trò như màng lưới trong con mắt.


B2. Ta đã biết, khi vật nằm càng xa thấu kính hội tụ thì ảnh thật của vật nằm càng gắn tiêu điểm của thấu kính. Vậy em hãy cho biết tiêu cự của thể thủy tinh khi mắt nhìn các vật ở xa và các vật ở gần dài ngắn khác nhau nhưu thế nào? Biết rằng khoảng cách từ thể thủy tinh của mắt đến màng lưới là không thay đổi và ảnh hưởng của vật luôn hiện rõ nét trên màng lưới (hình 48.2)

2016-11-08_222042

Giải bài C2:

2016-11-08_222155

Hai tam giác ABO và A1B1O đồng dạng với nhau, ta có:

2016-11-08_222246

Vì AB và OA1 không đổi nên nếu OA lớn thì ảnh A1B1 nhỏ và ngược lại
Hai tam giác ÒI1 và A1B1F1 đồng dạng nên

2016-11-08_222528

Vì OA1 và AB không đổi , nên nếu A1B1 nhỏ thì OF1 lớn và ngược lại. Kết qả là nếu OA càng lớn thì A1B1 càng nhỏ, OF1 càng lớn và ngược lại. Nghĩa là khi nhìn các vật ở càng xa thì tiêu cự của mắt càng lớn, khi nhìn các vật càng gần thì tiêu cự của mắt càng nhỏ


Bài C3, C4 các em tự giải


5. Một người đứng cách một cột điện 20 m. Cột điện cao 8 m. Nếu coi khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới của mắt người ấy là 2 cm thì ảnh của cột điện trên màng lưới là bao nhiêu ?

Xem hình 48.2.

Trên hình ta biểu diễn cột điện bằng đoạn AB (AB = 8 cm); O là thể thủy tinh (OA = 20 m); A’B’ là ảnh cột điện trên màng lưới (OA’ = 2 cm). Ta có:

2016-11-08_223129


6. Khi nhìn một vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ dài hay ngắn nhât ? Khi nhìn một vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ dài hay ngắn nhất ?

Khi nhìn một vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ dài nhất. Khi nhìn một vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ ngắn nhất.

Quảng cáo
CHIA SẺ