Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9

Bài 1,2,3 ,4,5,6,7 trang 110,111 môn Toán 9 tập 2: Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Hình trụ, Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 110; Bài 5,6,7 trang 111 Toán 9 tập 2 Chương 4.

Bài 1. Hãy điền thêm các tên gọi vào dấu “…”

2016-03-29_091349

Điền vào như sau: Các em thêm  của hình-trụ vào phía sau nhé.

(1) Bán kính đáy

(2) Đáy

(3) Đường cao

(4) Đáy

(5) Đường kính đáy

(6) Mặt xung quanh


Bài 2. Lấy một băng hình chữ nhật ABCD(h80). Biết AB = 10cm, BC = 4 cm; dán băng giấy như hình vẽ( B sát với A và C sát với D, không được xoắn).

Có thể dán băng để tạo nên mặt xung quanh của hình trụ được không.?

2016-03-29_091558

Băng giấy sẽ tạo nên một hình-trụ.

Advertisements (Quảng cáo)

Chiều-cao của hình-trụ là BC = 4cm.

Chú ý: Hình-trụ được tạo nên con thiếu hai mặt đáy hình tròn.


Bài 3 trang 110 . Quan sát ba hình dưới đây và chỉ ra chiều cao, bán kính của mỗi hình.

Gọi h là chiều-cao, r là bán kính đáy của hình/trụ.

Ta có:

Hình a: h = 10cm  r = 4cm

Hình b: h = 11cm  r = 0,5cm

Hình c: h = 3m     r  = 3,5m.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 4. Một hìnhtrụ có đáy là 7 cm, diện-tích xung-quanh bằng 352 cm2. Khi đó, chiều-cao của hìnhtrụ là:

(A) 3,2 cm;            (B) 4,6 cm;             (C) 1,8 cm;

(D) 2,1 cm;            (E) Một kết quả khác.

Ta có : Sxq= 352 cm2, r = 7cm Từ công thức Sxp: 2πrh suy ra

Vậy chọn E.


Bài 5 trang 111. Điền đầy đủ kết quả vào những ô trống của bảng sau:

Hình

Bán kính đáy (cm)

Chiều cao

(cm)

Chu vi đáy

(cm)

Diện tích đáy (cm2)

Diện-tích xung -quanh (cm2)

V

(cm3)

 

1

10

5

4

8

Dòng 1: chu vi của đường tròn đáy: C= 2πr = 2π.

Sđáy = πr= π

Sxq= 2πrh = 20π

V = Sh = 10π

Dòng 2 tương tự dòng 1

Dòng 3: Bán kính đáy: C = 2πr => r = C/2π

Hình

Bán kính đáy (cm)

Chiều cao

(cm)

Chu vi đáy

(cm)

Diện tích đáy (cm2)

S.xung quanh (cm2)

V

(cm3)

1

10

 2π

π

 20π

10 π

5

4

 10π

25π

40π

100π

2

8

 4π

32π

32π


Bài 6. Chiềucao của một h.trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Sxungquanh của hìnhtrụ là 314 (cm2).

Hãy tính bán kính đường tròn đáy và Vhình-trụ(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ hai).

Giải: Ta có Sxq= 2πrh = 314 (cm2)

r= Sxq / 2π ⇒ r ≈ 7,07

V h.trụ= πr2h = 3,14. 7,07≈ 1109,65 (cm3)


Bài 7. Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m. đường kính của đường tròn đáy là 4cm, được đặt khít vào  một ống giấy cứng dạng hình hộp(h82). Tính diện tích phần cứng dùng để làm hộp.

(Hộp mở hai đầu, không tính lề và mép dán).

Diện tích phần giấy cứng cần tính chính là Sxung quanh của một hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 4cm, chiềucao là 1,2m = 120 cm.

Sxq = 4.(4.120) = 1920 (cm2)

Advertisements (Quảng cáo)