Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK hình học 9

Bài tập SGK hình học 9

Giải bài tập Toán Hình học 9: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập Hình học chương 1,2,3,4 SGK Toán lớp 9 tập 1, tập 2.
Bài 26,27, 28,29,30 ,31,32 trang 88, 89 môn Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Bài 26,27, 28,29,30 ,31,32 trang 88, 89 môn Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông: Giải bài 26,27 trang 88, bài 28,29,30 ,31,32 trang 89 SGK Toán 9 tập 1 bao gồm cả phần Luyện tập.Bài 26. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc...
Bài 20,21,22 ,23,24,25 trang 84 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập bảng lượng giác
Bài 20,21,22 ,23,24,25 trang 84 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập bảng lượng giác
Luyện tập Bảng lượng giác - Chương 1 hình học: giải bài 20,21,22 ,23,24,25 trang 84 SGK Toán 9 tập 1.Bài 20. Dùng bảng lượnggiác (có sử dụng phần hiệu chỉnh) hoặc máy tính bỏ túi, hãy tìm các tỉ số lượnggiác sau...
Bài 18,19 trang 83,84 SGK Toán 9 tập 1: Bảng lượng giác
Bài 18,19 trang 83,84 SGK Toán 9 tập 1: Bảng lượng giác
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 18 trang 83; bài 19 trang 84 SGK Toán 9 tập 1: Bảng lượng giác1. Cấu tạo của bảng lượng giác- Bảng sin và côsin (Bảng VIII)- Bảng tang và côtang (Bảng IX)- Bảng tang...
Bài tập 10,11,12, 13,14,15 ,16,17 trang 76, 77 Toán 9 tập 1: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Bài tập 10,11,12, 13,14,15 ,16,17 trang 76, 77 Toán 9 tập 1: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Tỉ số lượng giác của góc nhọn: Giải bài 10,11,12 trang 76; Bài luyện tập 13,14,15 ,16,17 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Định nghĩa:Công thức tínhTỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau: Nếu hai góc phụ...
Giải bài 5,6,7,8,9 trang 69,70: Luyện tập một số hệ thức về cạnh và đường cao
Giải bài 5,6,7,8,9 trang 69,70: Luyện tập một số hệ thức về cạnh và đường cao
Giải bài 5,6,7 trang 69; bài 8,9 trang 70 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong Δ vuông.Bài 5. Trong tam giác vuông với các cạnh-góc-vuông có độ dài là 3 và 4, kẻ...
Giải bài 1,2,3,4 trang 68,69 SGK Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Giải bài 1,2,3,4 trang 68,69 SGK Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông - Chương 1: Giải bài 1,2 trang 68; bài 2,3 trang 69 SGK Toán 9 tập 1.Nếu ∆ABC vuông tại A (hình bên) thì:Lý thuyết cần nhớb2=ab’; c2=ac’ (1)h2=b’c’ (2)bc =...
Bài tập 38,39,40 ,41,42,43 ,44,45 trang 129,130,131 Toán 9 tập 2: Ôn tập chương 4 hình học lớp 9
Bài tập 38,39,40 ,41,42,43 ,44,45 trang 129,130,131 Toán 9 tập 2: Ôn tập chương 4 hình học lớp 9
Ôn tập chương 4 toán hình 9: giải bài 38,39,40,41 trang 129; bài 42,43,44 trang 130; bài 45 trang 131 SGK Toán 9 tập 2: Ôn tập chương.Bài 38. Hãy tính thể tích, diện tích bề mặt một chi tiết máy theo...
Luyện tập diện tích và thể tích hìnhcầu: Bài 35,36,37 trang 126 Toán 9
Luyện tập diện tích và thể tích hìnhcầu: Bài 35,36,37 trang 126 Toán 9
Luyện tập hình cầu, Diện tích mặt cầu và thể tích hìnhcầu: Bài 35,36,37 trang 126 SGK Toán 9 tập 2.Bài 35. Một cái bồn chứa xăng gồm hai cửa hình cầu và hình trụ (h110)Hãy tính thể-tích của bồn chứa...
Bài 30,31, 32,33,34 trang 124,125 Toán 9 tập 2: Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
Bài 30,31, 32,33,34 trang 124,125 Toán 9 tập 2: Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
giải bài 30, 31 trang 124; bài 32, 33, 34 trang 125 SGK Toán 9 tập 2: Hình cầu - diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.Kiến thức cần nhớ:Diện tích của mặt cầu: S= 4πR2 hay S = πd2R là...
Giải bài 23,24,25 ,26,27,28,29 trang 119,120 SGK Toán 9 tập 2 (Luyện tập)
Giải bài 23,24,25 ,26,27,28,29 trang 119,120 SGK Toán 9 tập 2 (Luyện tập)
Bài luyện tập Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt: Bài 23,24,25,26,27 trang 119; bài 28,29 trang 120 SGK Toán 9 tập 2.23. Viết công thức tính nửa góc ở đỉnh của một hình-nón (góc a của tam...

Đề & bài tập hay