Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Trình bày những hiểu biết của em về các quốc gia cổ đại Phương Đông và phương Tây trong đề thi cuối học kì 2 lớp 6 môn Sử

Kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 lớp 6 môn Sử năm học 2019 – 2020 của Phòng ĐT Tĩnh Gia.

I. Trắc nghiệm khách quan

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất

Câu 1: Tìm hiểu và dựng lại toàn bộ hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ là nhiệm vụ của môn học

A. Sinh học      B. Sư học      C. Văn học      D. Khảo cổ học

Câu 2: Truyện Âu Cơ – Lạc Long Quân thuộc nguồn tư liệu:

A. Truyền miệng    B. Chữ Việt     C. Vật chất      D. Hiện vật

Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là mục đích của việc học tập Lịch Sử?

A. Hiểu được cội nguồn của tổ tiên, của dân tộc mình

B. Biết được quá trình sống và lao động của tổ tiên, ông cha

C. Biết được những hoạt động của con người và loài người trong quá khứ

Advertisements (Quảng cáo)

D. Để trở thành nhà Sử học

Câu 4: Theo Công Lịch, tháng 2 thường có:

A. 31 ngày     B. 30 ngày     C. 28 ngày      D. 29 ngày

Câu 5: Thuật luyện kim ra đời dựa trên cơ sở của nghề

A. Rèn sắt             B. Làm đồ đá

C. Làm đồ gốm      D. Làm đồ trang sức

Câu 6: Một trong những lý do ra đời của nhà nước Văn Lang là?

Advertisements (Quảng cáo)

A. Dân số tăng            B. Nhu cầu trị thủy và làm thủy lợi

C. Xuât hiện nhiều người giàu có        D. làm ra nhiều lúa gạo

Câu 7: Thời Văn Lang – Âu Lạc để lại cho chúng ta những thành tựu gì?

A. Chữ Viết           B. Làm giấy

C. Khắc bản in      D. Bài học đầu tiên về công cuộc giữ nước

Câu 8: Câu nói: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” là của ai?

A. Hồ Chí Minh     B. Tôn Đức Thắng

C. Phạm Văn Đồng       D. Võ Nguyên Giáp

II. Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Trình bày những hiểu biết của em về các quốc gia cổ đại Phương Đông và phương Tây (thời gian, địa điểm hình thành, ngành kinh tế chính, các tầng lớp giai cấp)

Câu 2: (4 điểm) Nhà nước Âu Lạc được ra đời trong hoàn cảnh nào? Vì sao An Dương Vương lại thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của Triệu Đà? Sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học kinh nghiệm gì?

Advertisements (Quảng cáo)