Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Đáp án đề thi môn Sử cuối kì 2 lớp 6 trường THCS Cảnh Hóa: Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI có gì thay đổi?

CHIA SẺ

Dưới đây là đề thi và đáp án đề thi cuối học kì 2 lớp 6 môn Sử trường THCS Cảnh Hóa, mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

Câu 1:(3,5 điểm)

a. Nhà nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào? Đứng đầu là ai? Đóng đô ở đâu.

b. Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước Văn Lang?

Câu 2: ( 1,5 điểm) Trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40?

Câu 3: (4,0 điểm)

a. Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI có gì thay đổi?

b. Ông cha ta để lại bài học gì cho chúng ta hôm nay?

Câu 4: (1,0 điểm) Tương truyền ngày xuất quân đánh giặc, bà Trưng Trắc đã đọc lời thề, sau này được viết thành 4 câu thơ, em hãy chép thuộc lòng 4 câu thơ đó?

Đáp án

Câu 1:

a) Nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thế kỷ thứ VII TCN (0,5đ)

Đứng đầu là vua Hùng Vương. (0,5đ)

Đóng đô ở Văn Lang (Bạch Hạc – Phú Thọ) (0,5đ)

b) Nhà nước Văn Lang là tổ chức nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc (0,5đ)

 • Nhà nước Văn Lang chưa có luật pháp và quân đội. (0,5đ)
 • Khi có giặc ngoại xâm, phải huy động sức mạnh của nhân dân (0,5đ)
 • Mặc dù còn sơ khai, đơn giản nhưng là nền tảng cho các tổ chức nhà nước tiếp theo. (0,5đ)

Câu 2:

 • Nói lên tinh thần bất bất khuất kiên cường của quân và dân ta, (0,5đ)
 • Lật đổ ách thống trị của nhà Hán (0,5đ)
 • Giành lại được độc lập dân tộc. (0,5đ)

Câu 3:

a)

 • Chính quyền đô hộ nắm độc quyền về sắt, song nghề rèn sắt trong nhân dân ta vẫn phát triển (0,5đ)
 • Biết dùng trâu bò kéo cày, đắp đê phòng lụt (0,25đ)
 • Biết trồng lúa một năm 2 vụ (0,25đ)
 • Nghề gốm cổ truyền phát triển (0,25đ)
 • Nghề dệt được chú trọng (0,25đ)
 • Việc trao đổi buôn bán trong và ngoài nước phát triển (0,5đ)

b)

 • Dù bị đàn áp, thống trị song nhân dân ta không chịu khuất phục. (0,5đ)
 • Luôn có tinh thần cần cù, chịu khó. (0,5đ)
 • Luôn có ý thức vươn lên xây dựng nền kinh tế tự chủ (0,5đ)
 • Thể hiện ý thức dân tộc sâu sắc (0,5đ)

Câu 4: (1,0đ)

“Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin đem lại nghệp xưa họ Hùng,
Ba kẻo oan ức long chồng,
Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này.”