Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Đề thi học kì 2 môn Sử trường Nguyễn Tất Thành lớp 6: Em hãy trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lí Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân?

CHIA SẺ

Đề thi dưới đây gồm 3 câu hỏi tự luận được trường THCS Nguyễn Tất Thành tổ chức thi cuối học kì 2 lớp 6…Em hãy trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lí Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân?

Câu 1: Em hãy trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lí Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân?

Câu 2: Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân.

Câu 3: Nước Cham-pa độc lập ra đời trong hoàn cảnh nào?

Đáp án

Câu 1:

 • Diễn biến khởi nghĩa:
  • Năm 542 Lí Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình. Hào kiệt khắp nơi nổi dậy hưởng ứng.
  • Gần ba tháng nghĩa quân đã chiếm hầu hết các quận, huyện. Tiêu Tư hoảng sợ vội bỏ thành Long Biên chạy về Trung Quốc.
  • Nhà Lương đã hai lần đưa quân sang đàn áp nhưng đề bị quân ta đánh bại.
  • Sau khi tháng lợi Lí Bí lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Lí Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân. Đóng đô ở vùng cửa sông Tô Lịch .
 • Sự thành lập nước Vạn Xuân.
  • 544 Lý Bí lên ngôi Hoàng Đế (Lý Nam Đế). Đặt tên nước là Vạn Xuân. Kinh đô ở sông Tô Lịch (Hà Nội). Niên hiệu là Thiên Đức.
  • Đứng đầu là Lý Nam Đế, với hai ban văn (Tinh Thiều), võ (Phạm Tu); Triệu Túc giúp vua coi mọi việc .

Câu 2:

Việc đặt tên nước là Vạn Xuân: thể hiện ước muốn của Lý Bí, của nhân dân ta mong muốn nền độc lập dân tộc được trường tồn,khẳng định ý chí giành độc lập.

Câu 3:

 • Quận Nhật Nam (từ Hoành Sơn đến Quảng Nam) gồm 5 huyện. Huyện Tượng Lâm là huyện xa nhất của quận Nhật Nam (từ đèo Hải Vân đến đèo Đại Lãnh) là địa bàn sinh sống của bộ lạc Dừa (người Chăm cổ), thuộc nền văn hóa đồng thau Sa Huỳnh khá phát triển, bị nhà Hán đô hộ
 • Do căm phẫn chính sách tàn bạo của nhà Hán.
 • Thế kỷ II lợi dụng nhà Hán suy yếu, Khu Liên lãnh đạo nhân dân Tượng Lâm nổi dậy giành độc lập (192-193)
 • Khu Liên tự xưng vua.đặt tên nước là Lâm Ấp.
 • Dùng quân sự mở rộng lãnh thổ (từ Hoành Sơn đến Phan Rang) đổi tên nước là Cham-Pa.
 • Đóng đô ở Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu – Quảng Nam).