Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Đáp án đề kì 2 môn Sinh lớp 6 trường THCS Phăng Sô Lin 2019: Hãy so sánh giữa thực vật hạt kín và thực vật hạt trần, chúng giống nhau và khác nhau ở điểm gì?

CHIA SẺ

Dưới đây là đáp án đề thi Sinh lớp 6 năm học 2019 – 2020 của trường THCS Phăng Sô Lin.

Câu 1: Trình bày những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Câu 2: Hãy so sánh giữa thực vật hạt kín và thực vật hạt trần, chúng giống nhau và khác nhau ở điểm gì?

Câu 3: Thực vật có vai trò gì đối với động vật và đối với đời sống con người?

Câu 4: Hạt gồm những bộ phận nào?

Đáp án 

Câu 1 Hạt nảy mầm cần:

–         Điều kiện ngoại cảnh: đủ nước, không khí và nhiệt độ

–         Điều kiện của hạt: Hạt chắc, còn phôi, không bị sâu mọt.

Câu 2 –         Gống nhau:

–         Đều có đủ 3 bộ phận là rễ, thân, lá. Trong thân đã có mạch dẫn phát triển

–         Đều có bao phấn và noãn, sinh sản bằng hạt

–         Khác nhau:

  Hạt kín Hạt trần
Cơ quan SD Đa dạng Ít đa dạng
Cơ quan SS Hoa

Qủa

Hạt kín

Nón

Chư có quả

Hạt dở

Câu 3 Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người:

–         Thực vật cung cấp oxi và là thức ăn cho động vật và người

–         Cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật

–         Cung cấp lương thực, thực vật, dược liệu, vật liệu xây dựng, vật liệu sản xuất, cây cảnh…cho con người

  –         Một số thực vật gây hại cho con người và động vật
Câu 4 Hạt gồm

–         Vỏ hạt: Bao bọc và bảo vệ phôi

–         Phôi: Lá mầm, thân mầm, Chồi mầm và rễ mầm

–         Chất dinh dưỡng dự trữ: Có trong lá mầm và phôi nhũ