Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

[THCS Văn Khê] thi cuối năm môn Sử lớp 6: Nêu diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?

CHIA SẺ

Đề thi môn Sử lớp 6 cuối học kì 2 trường THCS Văn Khê gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận trong đó gồm 8 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận.

A. Phần trắc nghiêm khách quan: (3 điểm)

Phần I. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu những phương án đúng. (2 điểm / mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu 1: Trận thắng nào giành lại hoàn toàn nền độc lập tự chủ cho dân tộc ta?

A. Trận đánh của Bà Triệu C. Trận Bạch Đằng năm 938.

B. Trận đánh của Mai Thúc Loan. D. Trận đánh của Lí Bí.

Câu 2: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX:

A. Khởi nghĩa Mai thúc Loan. C. Khởi nghĩa Hai bà Trưng năm 40.

B. Khởi nghĩa Phùng Hưng. D. Khởi nghĩa Bà Triệu năm 248.

Câu 3: Thành tựu nghệ thuât đặc sắc nhất của cư dân Cham-pa là:

A. Công trình kiến trúc đền chùa. C.Kiến trúc nhà ở.

B. Các bức tượng phật. D. Kiến trúc đền tháp, các bức phù điêu.

Câu 4: Chính sách cai trị thâm hiểm nhất của phong kiến Phương Bắc đối với nước ta là:

A. Thu thuế. C. Chia nhỏ nước ta.

B. Đồng hóa dân tộc ta. D. Lao dịch.

Câu 5: Ai là người đầu tiên, trong thời kì Bắc thuộc, được phong kiến phương Bắc phong làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ phủ?

A. Dương Đình Nghệ B. Phùng Hưng C. Khúc Thừa Dụ D. Mai Thúc Loan

Câu 6: Khởi nghĩa Lí Bí thắng lợi, thành lập nên nhà nước nào?

A. Nhà nước Âu Lạc B. Nhà nước Văn Lang.

C. Nhà nước Cham-Pa D. Nhà nước vạn Xuân.

Câu 7: Lí Bí Khởi nghĩa chống quân xâm lược:

A. Nhà Ngô. B. Nhà Lương. C. Nhà Hán. D. Nhà Đường.

Câu 8: Trong thời kì Bắc thuộc, ai là người nữ anh hùng đầu tiên đứng lên khởi nghĩa dành thắng lợi?

A. Trưng Trắc. B. Ngô Quyền. C. Dương Đình Nghệ. D. Lí Bí.

Phần II. Điền khuyết

Câu 1: Hãy điền những cụm từ: “quân Ngô, cá kình, sóng dữ, gió mạnh “vào chỗ (…) trong câu nói nổi tiếng của Bà Triệu sao cho chính xác. (1 điểm / mỗi cụm từ điền đúng 0,25 điểm)

«Tôi muốn cưỡi cơn………, đạp luồng……………., chém………………………. ở biển khơi, đánh đuổi…………… giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!»

B. Tự luận ( 7 điểm)

Câu 1: Thời kì Bắc thuộc là khoảng thời gian nào? Vì sao thời kỳ này lịch sử lại gọi là thời kì Bắc thuộc? (2 điểm)

Câu 2: Nêu diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938? (5 điểm)