Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Thi kì 2 môn Toán lớp 8 – Phòng GD Bảo Lộc: Thể tích của một hình chóp đều là 126cm3, chiều cao của hình chóp là 6cm thì diện tích đáy của hình chóp là bao nhiêu?

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 8 của Phòng GD & ĐT Huyện Bảo Lộc, các em cùng tham khảo đề thi chi tiết tại đây.

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm).

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 4 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1. Cho bất phương trình 2x − 3 > 5. Số nào dưới đây là một nghiệm của bất phương trình

a. 10 b. − 4 c. 0 d. 4

Câu 2. Thể tích của một hình chóp đều là 126cm3, chiều cao của hình chóp là 6cm thì diện tích đáy của hình chóp là:

a. 21cm2 b. 63cm2 c. 60cm2 d. 50cm2

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình |x − 3| = 9 là

a. {12} b. {6} c. {− 6; 12} d. {−12}