Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Thi học kì 2 môn Toán 6 Bắc Ninh: Tia OA có là tia phân giác của góc xOB không? Vì sao?

CHIA SẺ

Các em cùng nhanh tay tham khảo đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 của Sở GD Bắc Ninh, đã được Dethikiemtra.com cập nhật dưới đây: Vẽ tia Oy là tia đối của Oz và Ot là tia phân giác của góc Yob. Hỏi hai góc Bot và BOA có phụ nhau không? Vì sao?

Bài 1 (3,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau

Bài 2 (2,0 điểm) Tìm x, biết

Bài 3 (1,5 điểm)

Một khu vườn có diện tích 1000m2 được chia thành các mảnh nhỏ để trồng 4 loại cây ăn quả: bưởi, táo, cam, ổi. Diện tích trồng bưởi chiếm 25% tổng diện tích, diện tích trồng táo bằng 2/5 diện tích còn lại, diện tích trồng cam và ổi bằng nhau. Tính diện tích trồng mỗi loại cây.

Bài 4 (2,5 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Oz, vẽ hai tia OA và OB sao cho góc zOA = 600, góc xOB = 1200

a) Tính số đo góc AOB

b) Tia OA có là tia phân giác của góc xOB không? Vì sao

c) Vẽ tia Oy là tia đối của Oz và Ot là tia phân giác của góc Yob. Hỏi hai góc Bot và BOA có phụ nhau không? Vì sao?

Bài 5 (1,0 điểm) Tìm các số nguyên dương n sao cho n2/(60 – n) là một số nguyên tố.