Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Chia sẻ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Sử trường THCS Nguyễn Huệ: Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp (phong trào Cần vương) cuối thế kỉ XIX?

Dưới đây là đề thi cuối học kì 2 lớp 8 môn Sử trường THCS Nguyễn Huệ, đề thi dành cho các em học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức đạt kết quả thật tốt.

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Chọn phương án đúng nhất:

Câu 1: (0,5 điểm) “Bình Tây Đại nguyên Soái” là danh hiệu nhân dân phong cho thủ lĩnh:

A. Trương Định B. Nguyễn Hữu Huân
C. Nguyễn Trung Trực D. Võ Duy Dương

Câu 2: (0,5 điểm) Người nói câu nổi tiếng: “Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. Trương Định B. Nguyễn Hữu Huân.
C. Nguyễn Trung Trực. D. Nguyễn Đình Chiểu

Câu 3: (0,5 điểm) Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là:

A. Khởi nghĩa Ba Đình B. Khởi nghĩa Bãi Sậy
C. Khởi nghĩa Hương Khê D. Khởi nghĩa Yên Thế

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4: (0,5 điểm) Sự kiện đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình Huế trước thực dân Pháp là:

A. Thành Hà Nội thất thủ lần thứ hai
B. Quân Pháp tấn công Thuận An
C. Hiệp ước Hác măng
D. Hiệp ước Pa tơ nốt

Câu 5: (1 điểm) Hãy nối mốc thời gian với nội dung sự kiện cho phù hợp:

Thời gian

Nội dung sự kiện

11 – 9 – 1858

APháp tấn công Gia Định

217 – 2 – 1859

BPháp chiếm ba tỉnh miền Tây

310 – 12 – 1861

CPháp tấn công Đà Nẵng

424 – 6 – 1867

DNguyễn Trung Trực đốt cháy tàu giặc trên sông Vàm Cỏ Đông

1. …… 2. …… 3. …… 4. ……

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được?

Câu 2: (3 điểm) Trình bày nội dung Hiệp ước Hác- măng.

Câu 3: (2 điểm) Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp (phong trào Cần vương) cuối thế kỉ XIX?

Advertisements (Quảng cáo)