Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

[THCS Quế Lâm] kiểm tra cuối năm môn Địa lớp 6: Đất là gì? Em hãy nêu các biện pháp để chống xói mòn và thoái hóa đất đai?

CHIA SẺ

Đất là gì? Em hãy nêu các biện pháp để chống xói mòn và thoái hóa đất đai?… trích trong đề thi kiểm tra kiến thức cuối năm học lớp 6 môn Địa lý trường THCS Quế Lâm.

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Chọn ý trả lời đúng nhất.

Câu 1: Sắt thuộc loại khoáng sản nào?

a. Năng lượng. b. Kim loại. c. Phi kim loại. d. Kim loại màu

Câu 2: Tài nguyên khoáng sản có đặc điểm là gì?

a. Dễ phục hồi b. Khó phục hồi. c. Có thể phục hồi. d. Không thể phục hồi

Câu 3: Trên Trái đất có mấy đới ôn hòa?

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

Câu 4: Hình thành trên các biển và đại dương là khối khí nào?

a. Khối khí lục địa b. Khối khí đại dương c. Khối khí lạnh d. Khối khí nóng

Câu 5: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống ( …. ) trong câu sau:

Hình thành trên (1)………….., có tính chất tương đối khô là khối khí (2) …………

Câu 6: Hơi nước trong không khí là nguồn gốc của hiện tượng khí tượng nào?

a. Ẩm, ướt b. Mây, mưa, sương mù. c. Lạnh, ướt d. Nóng ẩm, mưa

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2đ): Thời tiết là gì?

Câu 2 (3đ): Đất là gì? Em hãy nêu các biện pháp để chống xói mòn và thoái hóa đất đai?

Câu 3 (2đ): Ngày 19 tháng 4 năm 2016, tại xã Quế Lâm, người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ sáng được 20oC, lúc 13 giờ được 26oC và lúc 21 giờ được 23oC. Tính nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó?