Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Sử trường THCS Huỳnh Thúc Kháng: Phân tich tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến Thế kỉ VI. Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt

CHIA SẺ

Chi tiết đề thi cuối năm học môn Sử lớp 6 được trường THCS Huỳnh Thúc Kháng tổ chức thi…Phân tich tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến Thế kỉ VI. Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt

A. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng từ câu 1 đến câu 4

Câu 1: Năm 179 TCN Triệu Đà chia nước ta thành:

A. Nhật Nam B. Giao Chỉ C. Cửu Chân D. Quảng Châu

Câu 2: Khởi nghĩa Bà Triệu diễn ra vào năm nào?

A. Năm 40 B. Năm 179 C. Năm 248 D. Năm 542

Câu 3: Năm 679 nhà Đường cho người Việt cai quản ở:

A. Châu B. Châu miền núi C. Huyện D. Hương và xã.

Câu 4: Lý Bí lên ngôi hoàng đế vào thời gian nào:

A. Năm 542 B. Năm 544 C. Năm 545 D Năm 546

Câu 5. Điền từ thích hợp vào sơ đồ phân hóa xã hội Việt Nam từ thế kỉ I- VI: Quan lại đô hộ, Quý tộc, Nông dân lệ thuộc, nô tì.

THỜI VĂN LANG- ÂU LẠC THỜI KÌ ĐÔ HỘ
Vua
Hào trưởng Việt và Địa chủ Hán
Nông dân công xã Nông dân công xã
Nô tì

Câu 6: Em hãy hoàn thành đoạn trích từ Thiên Nam ngữ lục, áng sử của dân gian thế kỉ XVII

“Một xin …………………. nước thù,
Hai xin đem lại nghiệp xưa ……………………..,
Ba kẻo oan ức …………………………..,
Bốn xin ……………………… sở công lên này.”

B. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành được độc lập?

Câu 2: Phân tich tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến Thế kỉ VI. Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt

Câu 3: Trình bày văn hóa của Cham – pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.