Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Đề kiểm tra cuối năm môn Địa lớp 6 trường THCS Trường Thọ 2020: Em hãy nêu khái niệm sông. Thế nào là hệ thống sống, lưu vực sông?

CHIA SẺ

Em hãy nêu khái niệm sông. Thế nào là hệ thống sống, lưu vực sông?… trích trong đề kiểm tra cuối năm môn Địa lý lớp 6 năm học 2019 – 2020 được trường THCS Trường Thọ tổ chức thi.

I. Tự luận: (5 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm)

a. Em hãy nêu khái niệm sông. Thế nào là hệ thống sống, lưu vực sông?

b. Bằng những hiểu biết thực tế, em hãy cho ví dụ về lợi ích của sông?

Câu 2 (2,5 điểm)

a. Em hãy trình bày các nhân tố hình thành đất

b. Ví dụ về ảnh hưởng con người đối với thực vật, động vật?

II. Kỹ năng (5 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy so sánh lưu vực và tổng lượng nước sông Hồng và sông Mê Kông

giải thích vì sao mùa lũ có tổng lượng nước lớn, mùa cạn có lượng nước nhỏ

  Sông Hồng Sông Mê Kông
Lưu vực (km²) 143700 795000
Tổng lượng nước (tỉ m³/năm) 120 507

Câu 2: (2 điểm)

Dựa vào kiến thức đã biết, hãy tính sự chênh lệch về độ cao giữa 2 địa điểm ở hình bên dưới

Hình: Sự thay đổi nhiệt độ và độ cao