Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

[THCS Tăng Bạt Hổ] thi học kì 2 môn Địa lớp 6 năm 2020: Tính tổng lượng mưa các tháng mùa mưa (tháng 5,6,7,8,9,10) ở thành phố Hồ Chính Minh 

Đề thi kiểm tra cuối năm môn Địa lý lớp 6 năm học 2019 – 2020 được trường THCS Tăng Bạt Hổ tổ chức thi, đề thi gồm 2 câu tự luận như sau:

Câu 1:(3 điểm)

Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết:

a. Tên các loại gió chính trên Trái Đất

b. Trình bày phạm vi hoạt động và hướng gió Tín Phong?

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 2 (2 điểm)

Sóng biển là gì? Nêu nguyên nhân gây ra sóng biển

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 3 (2 điểm) Hãy tính sự chênh lệch về độ cao giữa 2 địa điểm trong hình bên

Câu 4: (3 điểm) Dựa vào bảng sau

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Thành phố Hồ Chí Minh 13.8 4.1 10.5 50.4 218.4  

311.7

293.7 269.8 327.1 266.7 116.5

a. Tính tổng lượng mưa trong năm của thành phố Hồ Chí Minh

b. Tính tổng lượng mưa các tháng mùa mưa (tháng 5,6,7,8,9,10) ở thành phố Hồ Chính Minh

c. Tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa hè (tháng 11, 12,1,2,3,4) ở thành phố Hồ Chí Minh

Advertisements (Quảng cáo)