Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Chia sẻ đề thi kì 2 lớp 6 môn Địa trường THCS Trà Thọ: Vẽ hình Trái Đất thể hiện các đới khí hậu, tên các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất?

CHIA SẺ

Tham khảo đề kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 môn Địa lý trường THCS Trà Thọ, Phòng GD & ĐT Huyện Tây Trà, đề thi gồm 5 câu hỏi tự luận.

Câu 1 (3,0đ). Trình bày và cách phân loại khoáng sản mà em biết?

Câu 2 (2,0đ). Cho biết cấu tạo lớp vỏ khí? Đặc điểm, vai trò tầng đối lưu?

Câu 3 (2,0đ). Tại sao không khí trên mặt đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ trưa (lúc bức xạ mặt trời mạnh nhất) mà lại nóng nhất vào lúc 13 giờ?

Câu 4 (2,0đ). Vẽ hình Trái Đất thể hiện các đới khí hậu, tên các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất?

Câu 5 (1,0đ). Con người có vai trò như thế nào đôi với độ phì trong lớp đất?