Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

[THCS Chiêm Thành Tấn] kiểm tra cuối năm môn Địa lớp 6 năm 2020: Sóng là gì? Nguyên nhân nào hình thành sóng? Nêu những ảnh hưởng của sóng đối với con người?

CHIA SẺ

Dưới đây là đề thi kết thúc học kì 2 môn Địa Lý lớp 6 năm học 2019 – 2020 trường THCS Chiêm Thành Tấn…Sóng là gì? Nguyên nhân nào hình thành sóng? Nêu những ảnh hưởng của sóng đối với con người?

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

1. Khoanh tròn ý trả lời cho là đúng nhất trong các câu sau (1,0 điểm)

Câu 1: Thành phần không khí bao gồm:

A. Nitơ 1%, Ôxi: 21%, Hơi nước và các khí khác 78%.

B. Nitơ 78%, Ôxi 1%, Hơi nước và các khí khác 21%.

C. Nitơ 78%, Ôxi 21%, Hơi nước và các khí khác 1%.

D. Nitơ 78%, Ôxi 1%, Hơi nước và các khí khác 21%.

Câu 2: Khí hậu là gì?

A. Sự biểu hiện các hiện tượng khí tượng. B. Sự lặp đi lặp lại tình hình thời tiết.

C. Sức ép của lớp nước lên bề mặt Trái Đất. D. Cả ý A, B đều đúng.

Câu 3: Khái niệm thời tiết được dùng trong câu sau là đúng hay sai?

“Thời tiết hôm nay: Buổi sáng nắng, ít mây, gió nhẹ, chiều có mưa”.

A. Đúng B. Sai

Câu 4: Hơi nước trong không khí trên bề mặt Trái Đất được cung cấp chủ yếu từ nguồn nước:

A. sông, hồ, ao. B. biển, đại dương.

C. sinh vật thải ra. D. băng tuyết tan.

2. Nối ý ở 2 cột A và B sao cho phù hợp: (2,0 điểm)

(Ví dụ: cột A chọn 1, cột B chọn d thì ghi 1+d).

A-Các khối khí Trả lời B-Vị trí hình thành
1. Nóng

2. Lạnh

3. Đại dương

4. Lục địa

1 +………

2 +………

3 +………

4 +………

a. Ở vĩ độ cao

b. Ở vĩ độ thấp

c. Trên đất liền

d. Trên đại dương

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1: Khoáng sản là gì? Kể tên và nêu công dụng của khoáng sản năng lượng? (2,0 điểm).

Câu 2: Ở Hậu Giang, người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 190C, lúc 13 giờ được 260C, lúc 21 giờ được 210C. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu? Nêu cách tính? (2,0 điểm).

Câu 3: Em hãy phân biệt sự khác nhau giữa sông và hồ trên bề mặt Trái Đất. (1,0 điểm)

Câu 4: Sóng là gì? Nguyên nhân nào hình thành sóng? Nêu những ảnh hưởng của sóng đối với con người? (1,0 điểm).

Câu 5: Đất (thổ nhưỡng) là gì? Con người có ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật, động vật trên Trái Đất? (1,0 điểm).