Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Kiểm tra cuối học kì 2 năm 2019 môn Địa lý lớp 6: Lớp vỏ khí được chia làm mấy tầng? Trình bày đặc điểm của tầng đối lưu?

CHIA SẺ

Đề thi cuối học kì 2 lớp 6 môn Địa lý năm học 2019 – 2020, đề thi gồm 4 câu tự luận: Lớp vỏ khí được chia làm mấy tầng? Trình bày đặc điểm của tầng đối lưu?

Câu 1: (3 điểm)

Lớp vỏ khí được chia làm mấy tầng? Trình bày đặc điểm của tầng đối lưu?

Câu 2: (2 điểm)

Sông là gì? Sông có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống và sản xuất?

Câu 3: (2 điểm)

Kể tên 5 đới khí hậu. Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?

Câu 4: (3 điểm)

Cho bảng số liệu lượng mưa của thủ đô Hà Nội năm 2002

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lượng mưa(mm) 18,6 26,2 43,8 90,1 188,5 239,9 288,2 318,0 265,4 130,7 43,4 23,4

a. Tính tổng lượng mưa các tháng mùa mưa (tháng 5,6,7,8,9,10)

b. Tính tổng lượng mưa các tháng mùa khô (tháng 11,12,1,2,3,4)