Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Kiểm tra cuối học kì 1 lớp 8 môn Địa năm 2019: Giải thích tại sao mùa mưa ở vùng Bắc Trung Bộ vào Thu – Đông (từ tháng 9 đến tháng 12)

Giải thích tại sao mùa mưa ở vùng Bắc Trung Bộ vào Thu – Đông (từ tháng 9 đến tháng 12)… trong đề thi cuối học kì 2 môn Địa lớp 8 năm học 2019 – 2020

Câu 1: (3.0 điểm)

a. Vì sao nước ta có nhiều sông và phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc?

b. Từ thực tiển của địa phương, em hãy nêu một vài nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiểm?

Câu 2: (3.0 điểm) Chứng minh rằng nước ta có sự giàu có về thành phần loài sinh vật và sự đa dạng về hệ sinh thái.

Câu 3: (1,0 điểm) Giải thích tại sao mùa mưa ở vùng Bắc Trung Bộ vào Thu – Đông (từ tháng 9 đến tháng 12) ?

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4: (3.0 điểm) Dựa vào số liệu dưới đây:

– Đất feralit đồi núi thấp: 65% diện tích đất tự nhiên.

– Đất mùn núi cao: 11% diện tích đất tự nhiên.

Advertisements (Quảng cáo)

– Đất phù sa : 24% diện tích đất tự nhiên.

Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét:

Advertisements (Quảng cáo)