Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2020: Tính số ki-lô-gam hoa quả bán được ngày thứ ba

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra chất lượng cuối năm học lớp 6 môn Toán năm học 2019 – 2020, mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết đề thi tại đây.

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính

a, \frac{4}{5} - \frac{7}{{15}} b, \frac{{15}}{{12}}:\left( {\frac{2}{3} - \frac{7}{8}} \right) c, \frac{{11}}{{24}}:\frac{{22}}{{48}} + \frac{1}{7}

Bài 2 (2,0 điểm): Tìm x, biết:

a, x:\frac{9}{{16}} = \frac{{32}}{{81}} b, x + \frac{{15}}{4} = \frac{7}{8}
c, x + 1 + \frac{2}{3}.\left( {x + 1} \right) + \frac{3}{4}.\left( {x + 1} \right) = \frac{{29}}{{12}} d, \left| {x - \frac{2}{4}} \right| = \frac{{16}}{{12}} + \frac{{ - 4}}{3}

Bài 3 (2 điểm): Rút gọn phân số về phân số tối giản: \frac{{1.2.3.4....2019}}{{2.3.4.5....2020}}

Bài 4 (1,5 điểm): Nhà Lan có một sạp hoa quả. Ngày thứ nhất bán được 120kg hoa quả. Ngày thứ hai bán được ít hơn 5/4 ngày thứ nhất 25kg hoa quả. Ngày thứ ba bán được bằng 2/5 tổng ngày thứ nhất và thứ hai bán được. Tính số ki-lô-gam hoa quả bán được ngày thứ ba

Bài 5 (1 điểm): Nêu cách vẽ hình tam giác biết độ dài cạnh AB = 5cm, AC = 8cm, BC = 11cm

Bài 6 (2 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \widehat {xOy} = {45^0};\widehat {xOz} = {90^0}

a, Trong ba tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b, Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?

Bài 7 (0,5 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = \left| {x - 12} \right| + 2020