Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Kiểm tra học kì 2 môn Sử lớp 8 trường THCS Hoàng Hoa Thám: Trình bày chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam

Trường THCS Hoàng Hoa Thám tổ chức kiểm tra kiến thức cuối năm học lớp 8 môn Sử…Trình bày chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam

I/ Trắc nghiệm: (3 điểm) Chọn câu trả lời đúng, rồi ghi vào bài làm trắc nghiệm

Câu 1: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX là:

a. Khởi nghĩa Hương Khê b. Khởi nghĩa Bãi Sậy.

c. Khởi nghĩa Ba Đình. d. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh

Câu 2: Tầng lớp giai cấp có tinh thần Cách mạng triệt để nhất là:

a. Công nhân b. Nông dân

Advertisements (Quảng cáo)

c. Tiểu tư sản thành thị d. Tư sản dân tộc

Câu 3: Thực dân Pháp tiến đánh Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì lần thứ hai vào thời gian nào:

a. Năm 1880 b. Năm 1882 c. Năm 1883 d. Năm 1884

Câu 4: Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển trên khắp cả nước. Nơi diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ nhất là:

Advertisements (Quảng cáo)

a. Nam Kì b. Trung Kì và Bắc Kì c. Trung Kì d. Bắc Kỉ

Câu 5: Đông Kinh Nghĩa Thục là trường học được sáng lập bởi:

a. Trịnh Văn Cấn b. Phan Bội Châu c. Lương Văn Can d. Cường Đề

Câu 6: Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? Ở đâu?.

a. 13/7/1911 – Sài Gòn. b. 17/3/1911 – Sài Gòn.

c. 5/6/1911 – Nhà Rồng (Sài Gòn). d. 6/5/1911 – Nhà Rồng (Sài Gòn).

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm): Trình bày chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam.

Câu 2 (2,5 điểm): Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước trong hoàn cảnh nào? Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo khác với lớp người đi trước?

Câu 3 (1,5 điểm): Nêu điểm giống và khác giữa các phong trào yêu nước đầu TK XX với phong trào yêu nước cuối TK XIX.

Advertisements (Quảng cáo)