Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Bộ 4 đề thi học kì 2 Toán lớp 6 chọn lọc năm học 2015 – 2016

CHIA SẺ

Đề thi kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 chọn lọc hay nhất.

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TOÁN 6

Thời gian làm bài 90 phút

Đề 1

1: (2đ) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

2016-04-23_211614

Câu 2 : ( 2 điểm )Tìm x  biết :

2016-04-23_212008

3: (2 điểm).  Lớp 6A có 40 học sinh. Kết quả học kỳ I được xếp loại như sau: Loại khá chiếm 40% tổng số học sinh cả lớp và bằng 8/11 số học sinh trung bình; còn lại xếp loại giỏi.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp

b) Tính tỷ số phần trăm của số học sinh giỏi so với học sinh cả lớp

4: (3đ) Cho hai tia Oy, OZ nằm trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox sao cho góc xOy = 750, góc xOz = 250.

a) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

b) Tính góc yOz

c) Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOm.

5: (1đ) Tính:

2016-04-23_212302


Đề 2

1 (2đ): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

2016-04-23_212637

2 (2đ): Tìm x

a) (2x + 7) + 135 = 0

b) 1/2x – 2/5 = 1/5

c) 10 – lx + 1l = 5

d) 1/2x + 150x = 2014

3 (2đ): Một lớp có 40 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 3/8 số học sinh còn lại

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp

b) Tính tỷ số phần trăm của số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp

4 (3đ): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy và Ot sao cho: ∠xOy = 300;  ∠xOt = 700.

a, Trong 3 tia Ox, Oy, Ot, tia nào nằm giữa 2 tia còn lại?

b, Tính góc yOt, Tia Oy có phải là phân giác của góc xOt không?

c, Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính góc mOt?

d, Gọi tia Oa là phân giác của góc mOt, tính góc aOy?

5 (1đ): So sánh

2016-04-23_213524


Đề số 3

Bài 1(1,5 điểm ) : Tính hợp lí.

2016-04-23_213856

Bài 2 (3 điểm)  Tìm x.

a)  x + 30%x = -1,31)

2016-04-23_213958

Bài 3(1,5điểm)  Một ôtô đã đi 120km trong 3 giờ.Giờ thứ nhất ôtô đi được 1/2 quãng đường; Giờ thứ hai ôtô đi được 2/5 quãng đường còn lại.

a) Tính quãng đường ôtô đi trong mỗi giờ?

b) Quãng đường đi trong giờ thứ 3 chiếm mấy phần trăm cả đoạn đường?

Bài 4(3 điểm ) Cho hai góc kề bù ∠xOy và ∠yOz, biết ∠xOy = 1200

      a/ Tính ∠yOz

b/ Gọi Ot là tia phân giác của ∠xOy.Tính ∠zOy

c/ Tia Oy có là tia phân giác của ∠zOt không? Vì sao?

Bài 5 ( 1 điểm ) Tính

A = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + …. + 99 + 100

2016-04-23_214325


Đề số 4

Bài 1 (2,5 điểm) : Tính hợp lí

2016-04-23_214527

Bài 2 (2 điểm)  Tìm x

2016-04-23_214555

Bài 3 🙁 2 điểm )

Một  khối 6 có 270 học sinh bao gồm ba loại : Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 7/15 số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng 5/8  số học sinh còn lại.

a)Tính số học sinh giỏi của khối 6 đó

b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với học sinh cả khối 6 đó.

Bài 4: (3 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho xÔz  = 420,  xÔy= 840

a) Tia Oz có là tia phân giác của xÔykhông? Tại sao?

b) Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz. Tính số đo của yÔz’

c) Gọi Om là tia phân giác của xÔz. Tính số đo của mÔy, mÔz’

Bài 5: (1 điểm) Tính

2016-04-23_214715

Chúc các em ôn thi thật tốt!!!